Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Bypakke for Tønsberg-regionen : Planprogram for interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport er på høring og offentlig ettersyn

Vestfold fylkeskommune varsler oppstart av interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-12. Varslingen foretas på vegne av Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner. Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport er et av delprosjektene i Bypakke Tønsberg-regionen. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig etter­syn og sendes på høring, jf. pbl. § 11-13. Planprogrammet redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Programmet viser hvilke utredninger som anses nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag.

I løpet av høringsperioden for planprogrammet vil det bli arrangert åpne møter og åpen kontordag. Dette annonseres særskilt.

Alle høringsuttalelser må være skriftlige og sendes firmapost@vfk.no eller per post til Vestfold fylkes-kommune, PB 2163, 3103 Tønsberg innen 20. november 2016.

Merk innspill «Bypakka – kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport». Innspill bør skille mellom merknader som gjelder kommuneplanarbeidet og merknader til planprogrammet.I løpet av høringsperioden for planprogrammet vil det bli arrangert åpne møter og åpen kontordag. Dette annonseres særskilt.

Ved spørsmål kontakt Ann Kristin Solheim Våkråk på telefon 46 66 18 01 eller e-post annkristinv@vfk.no

https://www.vfk.no/Bypakke-Tonsberg-regionen/Aktuelt/Gange-sykkel-og-kollektivtransport/

 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 10/04/2016 ]
Relaterte lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan