Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Spennende muligheter for klima- og miljøvennlig autonom passasjerferge mellom Husvik og Husøy

Tønsberg kommune inviterer til dialogkonferanse 9. desember kl. 09.30 i Oslo, Næringslivets hus, Majorstua.

Regjeringen satser sterkt på «grønn skipsfart», og klimavennlige løsninger innen offentlige fergestrekninger er intet unntak. Tønsberg kommune har høye klimaambisjoner når ny ferge skal anskaffes for strekningen over Husøysund (ca. 100 m) mellom Husøy og Husvik. De ønsker å se på mulighetene for å anskaffe en klimavennlig passasjerferge med mulighet for autonomitet.

Tønsberg kommune ønsker å utfordre markedet til å kunne levere en klima-/miljøvennlig løsning for transport av personer og sykler over sundet mellom Husvik og Husøy – ca 100 meter. Det er en målsetning å holde driftskostnadene nede, og da kan en autonom/førerløs forbindelse være en mulig løsning.

Parallelt med at vi ønsker å se på autonome løsninger går Tønsberg kommune ut med en forespørsel i markedet om en transportløsning over Husøysund fra sommersesongen 2017, for en tidsavgrenset periode 2 +1 +1 år, for å se om det er mulig å få dette tilbudet om ferge-transport raskt på plass. Denne midlertidige transportløsningen foretas som en egen anskaffelse.

Nærmere opplysninger : Næringssjef Øystein Sandtrø (oystein.sandtro@tonsberg.kommune.no ) telefon 954 29 922.

 

Vi inviterer bredt til dialogkonferanse 9. desember kl. 09.30 i Oslo : 

  • Leverandører som kan levere/utvikle løsninger på beskrevet behov (bygge båter, teknologiutvikling, energikilder osv.
  • Kommuner/fylkeskommuner med tilsvarende behov som Tønsberg kommune, eller har interesse for slike løsninger.
  • FoU-aktører som kan bidra med kunnskap og prosjekter som gjør løsningene mulig
  • Aktører som administrerer/har ansvar/utformer regelverk for transport på sjøen (Kystverket og Sjøfartsdirektoratet)
  • Virkemiddelapparatet  med ulike støtteordninger – både for miljøvennlige driftsformer og autonomitet (Enova, NFR, Innovasjons Norge mm)


Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 11/08/2016 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan