Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Handlingsplan vold i nære relasjoner

Barns rett til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse er en grunnleggende rettighet nedfelt i FNs konvensjon om barns rettigheter, artikkel 19 og 34. Innsatsen mot vold i nære relasjoner skal styrkes. Tønsberg kommune har utviklet en handlingsplan som et ledd i innsatsen for å bekjempe vold i nære relasjoner. Planen gjelder for alle hjelpetjenester, skoler og barnehager. Den skal bidra til at kommunale instanser samarbeider om å bekjempe vold i nære relasjoner og identifisere forbedringsmuligheter.

Planen omfatter tiltak som gjelder hjelp til barn og unge i en vanskelig livssituasjon knyttet til ulike former for krenkelser og vold. 

Handlingsplan vold i nære relasjoner (pdf)

Nærmere opplysninger om planen - kontakt virksomhetsleder for barn og unge, Mette Vikan Andersen, tlf. 33 34 83 50 eller mailto:mette.vikan.andersen@tonsberg.kommune.noTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/31/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan