Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Jernbanegaten er kollektivgate

For å gjøre det mer attraktivt, raskere og enklere å ta buss, skal bussen få prioritet til og fra sentrum. Jernbanegaten og venstre kjørefelt i Halfdan Wilhelmsens allè, fra krysset Stenmalveien til krysset ved Jernbanegaten er reservert for kollektivtrafikk. All annen trafikk enn buss og taxi må kjøre i høyre kjørefelt i Halfdan Wilhelmsens allè. Vi får bedre kollektivtilbud, kortere kjøretid og mindre forsinkelser for buss. Nytt trafikkmønster er en prøveordning ett år. Statens vegvesen og Tønsberg kommune følger nøye med på trafikkavviklingen.

Mer informasjon finner du her

Kontaktpersoner i Tønsberg kommune er :

* kommunaldirektør Jan R. Eide, tlf. 452 09 999 

* informasjonssjef Jan Petter bergan, tlf. 917 80259 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 07/07/2016 ]
Se kart og mer info
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan