Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Vil du bli flyktningvenn i Tønsberg?

Som flyktningvenn blir du en guide inn i flyktningenes nye lokalsamfunn. Dere møtes på egenhånd, og bestemmer i fellesskap hva dere skal gjøre. Aktivitetene skal bygge på gjensidighet og likeverd.

Vellykket integrering er forbundet med deltakelse i samfunns- og arbeidslivet, Tønsberg kommune har vedtatt at 110 flyktninger skal bosettes i løpet av 2016, 25 av disse er enslig mindreårige. Når et helt samfunn engasjerer seg, blir resultatet lang bedre. Som flyktningvenn er du en viktig medspiller i integreringsarbeidet i kommunen.

Kommunen setter flyktningene og flyktningvennene i kontakt med hverandre. Du bestemmer selv om du ønsker å komme i kontakt med en familie, voksne, eller enslig mindreårig.(Enslige mindreårige kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner).

Alle som melder seg som flyktningvenner blir innkalt til en samtale og få mulighet til å delta på opplæring i regi av Røde Kors.

Dette er et samarbeid mellom Tønsberg Røde Kors og Tønsberg kommune.

For mer informasjon kontakt:
Kari-Anne Okkenhaug tlf. 97 12 97 86
kok@tonsberg.kommune.no

Martine Gran tlf. 97 16 72 38
mgra@tonsberg.kommune.noTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 06/07/2016 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan