Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Tilskuddsordninger for klimatiltak

Hovedutvalget for klima og energi i Vestfold fylkeskommune ønsker å gjøre en innsats for fornybar energi. Søknadsfrist er 20.oktober.


Hovedutvalg for klima og energi ønsker å gjøre en innsats for å påskynde overgangen til fornybar energi og bevilger inntil 1 million kroner til tiltak som bringer oss i den retningen.

Inntil 50.000,- kan utbetales til hvert enkelt tiltak. Forutsetningen er at tiltaket sparer energi, gir overgang til bruk av mer ny fornybar energi, eller gi økt produksjon av det.

Privatpersoner (med primærbolig i fylket), bedrifter, borettslag, sameier og ideelle organisasjoner kan søke.

Målet er å støtte investeringer som gir økt utvikling og bruk av fornybar energi.

Tiltak som har et innovasjonselement, er energisparende, eller gir økt produksjon av ny fornybar energi vil prioriteres. Støtte fra fondet gis som tilskudd på inntil 50% av totalkostnaden, begrenset oppad til 50.000,- kroner per søknad. Søknadsfrist 20. oktober.


Send epost til liveru@vfk.no så får du søknadsskjemaet tilsendt eller se på vedlagte link 

 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 10/05/2016 ]
Relaterte lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan