Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Vil ditt idrettslag være med å aktivitetskalenderen for 2017?

Vi inviterer lag og foreninger til å søke om å tilby en aktivitet i aktivitetskalenderen Aktiv Tønsberg og Nøtterøy våren 2017 - søknadsfrist er 19. februar.

Aktivitetskalenderen starter fra uke 11, mandag 13. mars. Aktivitetskalenderen vil ha tilbud i ti uker - til slutten av mai (aktivitetskalenderen utgår på skolens fridager som i påskeuka og på offentlige fridager i mai). 

Aktiv Tønsberg og Nøtterøy er et gratis lavterskeltilbud til barn og unge i alderen 7-17 år. Aktivitetstilbudet skal ikke være del av foreningens ordinære trening, men være et selvstendig opplegg rettet mot målgruppen. Foreningen honoreres med kr. 500,- per aktivitetsøkt, altså totalt kr. 5 000,- for ti ukers aktivitetstilbud. Foreningen forplikter seg til å stille opp med to instruktører over 18 år på alle øktene tilbudet gis og honoreres. Vi ønsker et mangfoldig og variert tilbud i aktivitetskalenderen - med noe som kan passe for en hver smak - og håper derfor flest mulig melder sin interesse. Se for øvrig også tilbudet i aktivitetskalenderen som ble gitt i høsten 2016. 

Ettersom det er begrenset kapasitet i de kommunale anleggene, er vi avhengig av at aktiviteten finner sted på tilsvarende sted og tidspunkt som i høst - tidspunkt som ble forbeholdt aktivitetskalenderen.  Følgende tider og steder kan derfor Tønsberg kommune tilby våren 2017: 

Slagenhallen: Tirsdager kl. 14.45-16.00 

Slagenhallen: Tirsdager kl. 16.00-17.30 

Slagenhallen: Onsdager kl. 19.00.20.30 

Bakråkerhallen: Torsdager kl. 18.00-19.00 

Messehall A (idrettshall): fredager kl. 18.00-20.00 

 

I tillegg kan selvsagt lag og foreninger benytte egne lokaler til aktiviteten eller treningstid i kommunale anlegg som foreningen allerede disponerer. 

Hvis foreninger som hadde et aktivitetstilbud høsten 2016 ønsker å forlenge dette våren 2017, må det gjerne søkes om dette. 

 

Søknadsfrist for å gi tilbud i Aktiv Tønsberg og Nøtterøy våren 2017 er 19. februar. 

 

Søknad om deltagelse i aktivitetskalenderen våren 2017 må inneholde følgende informasjon: 

1. Foreningens navn: 

2. Kontaktperson: 

3. Kontaktpersonens telefonnummer: 

4. Kontaktpersonens e-postadresse: 

5. Type aktivitet som tilbys: 

6. Aldersmålgruppe for aktiviteten: 

7. Ønsket tidspunkt og sted for aktiviteten: 

 

Ta kontakt ved spørsmål eller kommentarer.

Folkehelserådgiver Linn-Christin Torgersen. Mobil: 90767727 mail: Litor@tonsberg.kommune.no

Kristian Juel. Mobil: 97667601. mail: krjue@tonsberg.kommune.no



Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 02/10/2017 ]
Mer om
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan