Ansattoversikt


Kontaktpersoner

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
9451 - Virksomhetsleder 33 34 62 24 917 90 788
9451 - Virksomhetsleder 916 07 571

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester

Ansatte i avdelingen Eiendom og tekniske tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
9440 - Kommunalsjef 33 34 80 70 452 09 999
8530 - Rådgiver

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Areal, bygg og landbruk

Ansatte i avdelingen Areal, bygg og landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
8535 - Arkitekt 992 96 814
9454 - Leder/tjenesteleder 907 25 905 907 25 905
9454 - Leder/tjenesteleder 409 17 453
9454 - Leder/tjenesteleder 920 81 023
8532 - Seniorrådgiver 33 40 61 34 922 47 935
9451 - Virksomhetsleder 993 29 663
8530 - Rådgiver 911 77 363 911 77 363
8530 - Rådgiver 952 09 053 952 09 053
8532 - Seniorrådgiver 33 40 61 33 918 50 436
9454 - Leder/tjenesteleder 930 53 822
8530 - Rådgiver 33 34 86 25 995 46 734
8558 - Prosjektleder 942 41 180

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Areal, bygg og landbruk - Arealplan

Ansatte i avdelingen Arealplan
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
8530 - Rådgiver 415 14 564 415 14 564
8530 - Rådgiver 33 34 86 29 476 64 014
8532 - Seniorrådgiver 33 40 61 16
8530 - Rådgiver 924 55 824
8530 - Rådgiver 33 34 61 17
8532 - Seniorrådgiver 924 66 772
8535 - Arkitekt 482 25 755 482 25 755
8535 - Arkitekt 473 57 578
8530 - Rådgiver 33 34 86 91 481 77 757
8530 - Rådgiver 476 25 053

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Areal, bygg og landbruk - Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
8530 - Rådgiver 33 34 61 11
8530 - Rådgiver 997 77 350 997 77 350
8530 - Rådgiver 977 09 523
8084 - Ingeniør
8530 - Rådgiver 988 27 183 988 27 183
8530 - Rådgiver 907 54 078 907 54 078
8084 - Ingeniør 977 40 796 977 40 796
8530 - Rådgiver 936 84 688
8532 - Seniorrådgiver 33 40 61 14 952 82 254
8530 - Rådgiver 33 34 86 23
8530 - Rådgiver 976 63 497 976 63 497
8532 - Seniorrådgiver 941 75 625 941 75 625
8530 - Rådgiver 915 65 604
8530 - Rådgiver 478 99 272 478 99 272
8530 - Rådgiver 902 73 284
8530 - Rådgiver 934 52 705
8530 - Rådgiver 928 81 359 928 81 359

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Areal, bygg og landbruk - Geodata

Ansatte i avdelingen Geodata
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
6559 - Konsulent 33 34 61 18
8532 - Seniorrådgiver 907 24 908
8084 - Ingeniør 905 63 089
7520 - Saksbehandler
8084 - Ingeniør 957 57 562
6559 - Konsulent 33 38 86 80
8084 - Ingeniør 971 98 202
8084 - Ingeniør 415 72 435
6559 - Konsulent 33 40 61 20
6559 - Konsulent
8084 - Ingeniør 414 55 524

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Areal, bygg og landbruk - Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
8530 - Rådgiver 33 40 63 00
8530 - Rådgiver 33 40 63 01
8530 - Rådgiver 986 56 612
8530 - Rådgiver 33 40 63 02
8530 - Rådgiver 33 06 15 62 932 84 910

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Kom.teknikk, prosjekt og forvaltning

Ansatte i avdelingen Kom.teknikk, prosjekt og forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
8084 - Ingeniør 33 34 86 65 915 89 066
8084 - Ingeniør 33 34 80 00 975 08 329
6559 - Konsulent 33 34 86 69 948 10 465
6559 - Konsulent 33 40 63 12 938 09 568
6514 - Førstekonsulent 924 48 012 924 48 012

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Kom.teknikk, prosjekt og forvaltning - Kommunal teknikk prosjekt

Ansatte i avdelingen Kommunal teknikk prosjekt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
8084 - Ingeniør 33 34 86 03 918 50 405
8084 - Ingeniør 959 91 205
9400 - Pensjonist 33 34 86 62 976 81 320
8084 - Ingeniør
8084 - Ingeniør
8084 - Ingeniør 33 34 88 03 950 24 839
8084 - Ingeniør 905 55 866 905 55 866
8084 - Ingeniør
8084 - Ingeniør
8084 - Ingeniør 984 63 618
9454 - Leder/tjenesteleder 905 49 404
8084 - Ingeniør 952 40 176
8084 - Ingeniør 452 92 296
8084 - Ingeniør 951 65 619

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Kom.teknikk, prosjekt og forvaltning - Kommunal teknikk vann og avløp

Ansatte i avdelingen Kommunal teknikk vann og avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
8084 - Ingeniør 954 33 886
8084 - Ingeniør 409 21 094
9454 - Leder/tjenesteleder 948 32 871
8084 - Ingeniør 33 40 63 13
8084 - Ingeniør
8084 - Ingeniør 33 34 86 68 996 47 564
8084 - Ingeniør 950 33 312
6559 - Konsulent 33 34 86 51
8084 - Ingeniør 33 34 86 72 907 27 766
8084 - Ingeniør 915 58 688
8084 - Ingeniør 412 47 862

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Teknisk drift

Ansatte i avdelingen Teknisk drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
6560 - Konsulent 932 87 372
8084 - Ingeniør 409 21 094
9454 - Leder/tjenesteleder 33 34 86 67 958 89 083
6014 - Arbeider
7003 - Arbeidsleder 979 96 944
8084 - Ingeniør 913 45 726
9451 - Virksomhetsleder 33 34 88 01 976 81 322
7196 - Kontormedarbeider
8084 - Ingeniør 33 34 88 12 909 24 891

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Teknisk drift - Havnevesenet

Ansatte i avdelingen Havnevesenet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
7517 - Fagarbeider 951 84 637
7360 - Driftssjef 33 35 45 02 909 87 267
7520 - Saksbehandler 33 35 45 00 948 48 682
6912 - Servicemedarbeider 951 84 638

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Teknisk drift - Teknisk drift park og idrett

Ansatte i avdelingen Teknisk drift park og idrett
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
7517 - Fagarbeider
7517 - Fagarbeider
7003 - Arbeidsleder 409 17 497
6912 - Servicemedarbeider
7517 - Fagarbeider
7517 - Fagarbeider
7517 - Fagarbeider
7517 - Fagarbeider 959 91 203 959 91 203
6014 - Arbeider
7517 - Fagarbeider 902 15 362
7517 - Fagarbeider
9400 - Pensjonist
6014 - Arbeider
9454 - Leder/tjenesteleder 951 74 403
7517 - Fagarbeider 980 37 778
7517 - Fagarbeider
6912 - Servicemedarbeider
6014 - Arbeider 921 20 424
6575 - Assistent m/fagkomp. 939 49 707
7517 - Fagarbeider 995 34 659
7517 - Fagarbeider
6014 - Arbeider
6014 - Arbeider
7003 - Arbeidsleder

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Teknisk drift - Teknisk drift vann og avløp

Ansatte i avdelingen Teknisk drift vann og avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
7517 - Fagarbeider 408 01 405
7517 - Fagarbeider 906 48 997
7517 - Fagarbeider
7003 - Arbeidsleder 908 76 968
7517 - Fagarbeider
9454 - Leder/tjenesteleder 33 34 86 71 995 50 911
7517 - Fagarbeider 412 75 925
7517 - Fagarbeider 916 70 783
6912 - Servicemedarbeider
7517 - Fagarbeider
7003 - Arbeidsleder 976 81 319 976 81 319
7003 - Arbeidsleder
7517 - Fagarbeider
7517 - Fagarbeider 480 66 336
7003 - Arbeidsleder 474547588
7517 - Fagarbeider
7517 - Fagarbeider
7517 - Fagarbeider 971 06 071
7003 - Arbeidsleder 33 34 88 00

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Teknisk drift - Teknisk drift vei og anlegg

Ansatte i avdelingen Teknisk drift vei og anlegg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
6912 - Servicemedarbeider
7517 - Fagarbeider
7517 - Fagarbeider
7003 - Arbeidsleder 33 34 88 00 986 57 102
8451 - Leder 33 34 88 17 915 89 128
7517 - Fagarbeider
7517 - Fagarbeider 913 03 740
9454 - Leder/tjenesteleder 918 00 810
7517 - Fagarbeider
6912 - Servicemedarbeider 971 06 071
7003 - Arbeidsleder

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Teknisk drift - Teknisk drift verksted

Ansatte i avdelingen Teknisk drift verksted
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
7517 - Fagarbeider 950 60 694
9454 - Leder/tjenesteleder 33 34 88 04 959 91 208
7517 - Fagarbeider
7517 - Fagarbeider 456 31 982

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Teknisk drift - Tønsberg Parkering

Ansatte i avdelingen Tønsberg Parkering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
6559 - Konsulent
6912 - Servicemedarbeider
6912 - Servicemedarbeider
6912 - Servicemedarbeider
6912 - Servicemedarbeider
6559 - Konsulent
9454 - Leder/tjenesteleder 918 28 707
6912 - Servicemedarbeider
6559 - Konsulent 990 41 889
6912 - Servicemedarbeider
6912 - Servicemedarbeider 409 14 342

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Tønsberg kommunale Eiendom

Ansatte i avdelingen Tønsberg kommunale Eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
6863 - Sekretær 33 34 89 38
6514 - Førstekonsulent 404 27 118
6863 - Sekretær 33 34 89 48
8532 - Seniorrådgiver 33 34 88 25 918 09 895
9451 - Virksomhetsleder 33 34 89 42 918 09 893
6559 - Konsulent 33 34 89 34

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Tønsberg kommunale Eiendom - TkE Boligkontoret - TkE Boligforvaltning

Ansatte i avdelingen TkE Boligforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
6559 - Konsulent 33 34 89 58 482 39 127
6559 - Konsulent 33 34 89 37 408 05 828
9454 - Leder/tjenesteleder 33 34 89 39 918 50 456
6559 - Konsulent 33 34 89 35
6514 - Førstekonsulent 33 34 89 41

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Tønsberg kommunale Eiendom - TkE Boligkontoret - TkE Boligsosiale virkemidler

Ansatte i avdelingen TkE Boligsosiale virkemidler
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
7168 - Sosialkurator 409 08 606
9454 - Leder/tjenesteleder 33 34 89 39 918 50 456
8530 - Rådgiver
6559 - Konsulent 33 34 89 32
6559 - Konsulent 33 34 89 33
6559 - Konsulent 33 34 89 31

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Tønsberg kommunale Eiendom - TkE Drift og vedlikehold

Ansatte i avdelingen TkE Drift og vedlikehold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
6542 - Vaktmester 1 469 30 730
6542 - Vaktmester 1 951 43 228
7517 - Fagarbeider 916 13 972
6542 - Vaktmester 1
6542 - Vaktmester 1 957 62 848
6542 - Vaktmester 1 977 61 678
6542 - Vaktmester 1 412 83 477
8451 - Leder 477 13 544
6542 - Vaktmester 1 928 24 382 928 24 382
6542 - Vaktmester 1 951 43 227 951 43 227
6542 - Vaktmester 1 932 24 516
7517 - Fagarbeider 408 01 399
7517 - Fagarbeider
7517 - Fagarbeider 907 40 321
6542 - Vaktmester 1
6542 - Vaktmester 1
6542 - Vaktmester 1 970 99 294
7177 - Tekniker 957 62 857
7003 - Arbeidsleder 33 29 23 16 930 00 124
6542 - Vaktmester 1 941 63 856
7003 - Arbeidsleder 905 51 906
7517 - Fagarbeider 906 81 568
7517 - Fagarbeider 975 42 877
6542 - Vaktmester 1 410 20 501
6542 - Vaktmester 1
6912 - Servicemedarbeider 409 21 096
7003 - Arbeidsleder
8084 - Ingeniør 922 32 500
6542 - Vaktmester 1 951 43 234
6542 - Vaktmester 1 995 18 084
7003 - Arbeidsleder 994 15 811 994 15 811
8084 - Ingeniør 950 20 842
7003 - Arbeidsleder 900 18 861
6541 - Vaktmester 479 07 981
7517 - Fagarbeider 950 53 198
8084 - Ingeniør 33 34 89 44 402 01 618
9454 - Leder/tjenesteleder 907 79 027
7177 - Tekniker
6542 - Vaktmester 1 932 28 322
9400 - Pensjonist 900 68 539
6542 - Vaktmester 1 975 96 230

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Tønsberg kommunale Eiendom - TkE Drift og vedlikehold - TkE Drift bolig

Ansatte i avdelingen TkE Drift bolig
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
7517 - Fagarbeider 907 15 810
8084 - Ingeniør 911 15 528
7517 - Fagarbeider
8084 - Ingeniør 476 42 975 476 42 975
7517 - Fagarbeider 970 12 226
7517 - Fagarbeider 995 49 843

Tønsberg kommune - Eiendom og tekniske tjenester - Tønsberg kommunale Eiendom - TkE Renhold

Ansatte i avdelingen TkE Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
7579 - Ledende renholder 959 85 452
7210 - Renholder
7210 - Renholder 452 46 144
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
9454 - Leder/tjenesteleder 950 20 879
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder 416 85 329
7210 - Renholder 913 50 976
6986 - Fagarb m/særalder
7579 - Ledende renholder 911 42 830
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7579 - Ledende renholder 959 85 453
7210 - Renholder
7210 - Renholder 954 04 696
7210 - Renholder
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
7451 - Leder 916 21 657
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder 483 30 421
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
7210 - Renholder
6572 - Assistent
7210 - Renholder
7210 - Renholder
6986 - Fagarb m/særalder
6986 - Fagarb m/særalder
6986 - Fagarb m/særalder
6986 - Fagarb m/særalder

Tønsberg kommune - Kultur, nærdemokrati og inkludering

Ansatte i avdelingen Kultur, nærdemokrati og inkludering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
9440 - Kommunalsjef 480 38 440
8530 - Rådgiver 975 48 882
9451 - Virksomhetsleder 930 37 491 930 37 491
6559 - Konsulent 414 00 922
9451 - Virksomhetsleder 909 38 233

Tønsberg kommune - Kultur, nærdemokrati og inkludering - Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
6863 - Sekretær 33 35 49 00
7026 - Bibliotekar
6559 - Konsulent
7026 - Bibliotekar
7593 - Bibliotekar 1 33 35 49 06
7593 - Bibliotekar 1 33 06 78 33
7026 - Bibliotekar
7517 - Fagarbeider
7520 - Saksbehandler 926 21 569
7026 - Bibliotekar
8451 - Leder 941 33 816
7026 - Bibliotekar
7026 - Bibliotekar
7593 - Bibliotekar 1
7026 - Bibliotekar 414 29 720
6863 - Sekretær 33 35 49 42
7026 - Bibliotekar
9454 - Leder/tjenesteleder 33 35 49 33 952 42 278
7026 - Bibliotekar 930 11 434
6863 - Sekretær
7593 - Bibliotekar 1
9454 - Leder/tjenesteleder 33 35 49 41 473 98 234
7593 - Bibliotekar 1
7520 - Saksbehandler 33 35 49 00
9951 - Rektor/virksomhetsleder 911 58 715
- 975 23 316
7026 - Bibliotekar
7520 - Saksbehandler 33 35 49 60
7026 - Bibliotekar
-
9454 - Leder/tjenesteleder 33 35 45 41
6863 - Sekretær 934 27 727
7003 - Arbeidsleder 33 35 49 03 952 76 148
-
7593 - Bibliotekar 1
9454 - Leder/tjenesteleder 952 25 039
7517 - Fagarbeider

Tønsberg kommune - Kultur, nærdemokrati og inkludering - Kultur og idrett

Ansatte i avdelingen Kultur og idrett
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
9451 - Virksomhetsleder 452 81 085
9451 - Virksomhetsleder
9451 - Virksomhetsleder 930 37 491 930 37 491
7247 - Klubbarbeider
8530 - Rådgiver 33 34 83 21 464 15 147
6559 - Konsulent 979 45 293

Tønsberg kommune - Kultur, nærdemokrati og inkludering - Kultur og idrett - Idrett og friluftsliv

Ansatte i avdelingen Idrett og friluftsliv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
9454 - Leder/tjenesteleder 33 35 48 01 951 70 509
8530 - Rådgiver 980 30 032
6559 - Konsulent 33 40 61 41

Tønsberg kommune - Kultur, nærdemokrati og inkludering - Kultur og idrett - Idrett og friluftsliv - Tønsberg svømmehall

Ansatte i avdelingen Tønsberg svømmehall
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
7022 - Badebetjent
9454 - Leder/tjenesteleder 33 35 48 01 951 70 509
7022 - Badebetjent
7022 - Badebetjent
7022 - Badebetjent
7022 - Badebetjent
7022 - Badebetjent
7022 - Badebetjent
6986 - Fagarb m/særalder
9400 - Pensjonist
7022 - Badebetjent
7517 - Fagarbeider
6986 - Fagarb m/særalder
7022 - Badebetjent
7022 - Badebetjent 922 04 309
7022 - Badebetjent
7022 - Badebetjent
7022 - Badebetjent
6572 - Assistent
7022 - Badebetjent
7022 - Badebetjent
7022 - Badebetjent

Tønsberg kommune - Kultur, nærdemokrati og inkludering - Kultur og idrett - Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
7517 - Fagarbeider
8532 - Seniorrådgiver 917 80 259
6572 - Assistent