3 millioner kroner til næringslivet i kommunen

3 millioner kroner til næringslivet i kommunen

Nå kan næringslivet i Tønsberg kommune søke friske midler til gode prosjekter som gir økt aktivitet og verdiskapning basert på lokale behov og potensiale.
Klikk for stort bildeØystein Hjørnevik, næringssjef i Tønsberg kommune

Klikk her for å søke om midler 

Kommunene i Vestfold og Telemark er tildelt ekstramidler til næringslivsprosjekter som følge av Covid-19. Tønsberg kommune er tildelt 3 millioner kroner, og næringslivet kan søke midler til prosjekter som sørger for mobiliserende næringsutvikling. Søknadsfristen er 15. oktober.

Her kan du lese informasjon om tildeling av midler til kommunalt næringsfond.

- Dette kan gi næringslivet i Tønsberg kommune en kjempeboost, sier næringssjef Øystein Hjørnevik.  

Oppfordrer til samarbeidsprosjekter

Midlene lyses ut nå, og prosjektene skal gjennomføres til neste år, i 2021.

Næringssjefen ønsker gjerne litt større søknader, hvor bransjer går sammen og tenker stort. – Da kan midlene gi en start som varer utover prosjektåret 2021, forteller han.

Man kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

Hvem kan søke om støtte?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Tønsberg. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

Dette legger vi vekt på i søknaden

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid -19 utbruddet
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang
  • Klima- og miljø

Frist for å søke om tilskudd er 15. oktober 2020.

Du kan høre mer om ordningen i Tønsberg næringsforenings podcast.

Trenger dere hjelp med søknaden?

Næringssjefen i Tønsberg bistår næringslivet i spørsmål rundt søknadsprosessen, og hvordan lage en god søknad.

E-post oystein.hjornevik@tonsberg.kommune.no

Mobiltelefon  916 91 051  
 

Til toppen