Ansvarlig salg av alkolhol - kurs 29. mai

Ansvarlig Salg er et kurs rettet mot salg og salgssteder i kommunene.

Tid: onsdag 29. mai kl 10:00 – 15:00 

Sted: Tønsberg kommune, bystyresalen, Halfdan Wilhelmsens Allé 1 c, 3110 TØNSBERG

 

Kurs - salg av alkohol - Klikk for stort bilde

Målgruppe

Ansatte i salgsnæringen som jobber med salg av alkohol i butikker. På kurset vil vi gå gjennom og drøfte aktuelle temaer.

Pris: kr 500,- per person inkludert lunsj.

Målsetting med kurset

  • å styrke overholdelse av alkoholloven i butikker
  • å forebygge salg av alkohol til mindreårige
  • sikre gode rutiner
  • skape nettverk med bransjen og fremme til dialog om ulike problemstillinger

Påmelding

Send e-post til: postmottak@tonsberg.kommune.no

For flere opplysninger: amsi@tonsberg.kommune.no 

Påmedlingsfrist: tirsdag 24. mai

PROGRAM

Kl. 10:00 – 10:15 Velkommen og presentasjon av deltakerne

Kl. 10:15 – 1200 Hva er Ansvarlig Salg

  • Alkoholens rolle i samfunnet
  • Sentrale forskrifter og lokale bestemmelser  for salg av alkohol
  • Langing til mindreårige, legitimasjon og beruselse
  • Salgskontroll og sanksjoner

Kl. 12.00 – 12.30 Enkel lunsj

Kl. 12.30 – 13.00 Øvelser til prøven i grupper

Kl. 13.00 – 13.15 Pause

Kl. 13.15 – 14.15 Prøve i Ansvarlig Salg

Kl. 14.15 – 15.00 Oppsummering og tilbakemelding om prøveresultat

Bakgrunn

Salgsstedene har et viktig samfunnsoppdrag. Gjennom ansvarlig salg og omsetning i kontrollerte forme,r skal de bidra til å begrense alkoholkonsumet og skadevirkningene av alkohol. 
 
Salgsstedene har et særlig ansvar for å innrette sin virksomhet i tråd med alkoholpolitiske målsetninger og i samsvar med alkoholloven. 
 
Salgsstedene må være svært opptatt av å hindre salg av alkoholholdig drikke til mindreårige. For å sikre dette for salgssteder og for de som driver netthandel, må alle kunder i tvils tilfelle vise legitimasjon ved betaling og ved utlevering.
 
I tillegg til å forhindre direkte salg til mindreårige, er en annen viktig del av salgsstedenes samfunnsoppdrag å hindre tilfeller av langing fra foreldre til barn, eller fra ungdom til mindreårige venner. Langing er alvorlig fordi det bidrar til å redusere effekten av aldersgrensen for kjøp av alkohol. Alle kjøp hvor det er en reell mistanke om langing må avvises. Alle forsøk på kjøp dersom kunden er synlig beruset må avvises.