Åpent møte 3. desember om lokalisering av nytt sykehjem på Olsrød

Alle som bor i nærområdet på Olsrød inviteres til et informasjons- og innspillsmøte der vi ser på fordeler og ulemper mellom de to alternativene.

Kartutsnitt av alternativ 1 for lokalisering av nytt sykehjem - Klikk for stort bildeKartutsnitt av alternativ 1 for lokalisering av nytt sykehjemKartutsnitt av alternativ 2 for lokalisering av nytt sykehjem - Klikk for stort bildeKartutsnitt av alternativ 2 for lokalisering av nytt sykehjem

Sted: Slagen Samfunnshus

Tid: 3. desember kl. 18.00 - 20.00

Bystyret i Tønsberg kommune vedtok 7. november 2018 at det skal bygges et nytt sykehjem på Olsrød. Det står mellom ett av to tomtealternativer (se kartutsnitt). Alle som bor i nærområdet på Olsrød, representanter fra Presterødåsen Vel og Olsgaard Atelierfelleskap, inviteres til et informasjons- og innspillsmøte vedrørende nytt sykehjem på Olsrød med tanke på aktuell lokalisering, fordeler og ulemper mellom de to alternativene. 

Enkel bevertning.

Vel møtt.

Agenda:

  • Kommunen orienterer om planene for nytt sykehjem på Olsrød herunder kommunens vurderinger knyttet til de to tomtealternativene
     
  • Innspill/tilbakemeldinger fra fremmøtte