Åpnes for besøk på sykehjem

Åpnes for besøk på sykehjem

-  Det vil fra og med mandag 11. mai åpnes en mulighet med begrenset og kontrollert besøk i kantine eller ute i en definert hage på hvert sykehjem. For våre pasienter som ikke er mobile, vil vi tilrettelegge for besøk på pasientrom, forteller Laila Mjøs, virksomhetsleder Sykehjemmene.Klikk for stort bildeLaila Mjøs Virksomhetsleder Sykehjemmene

Sykehjemmene i Tønsberg har siden 12. mars fulgt myndighetenes råd og praktisert besøksstans og adgangskontroll i forbindelse med pandemi med Covid-19.

- Vi har hatt streng besøkskontroll for å hindre smitte inn i sykehjem da våre pasienter er sårbare og i en risikogruppe for å bli smittet og det har blitt tilrettelagt for kontakt med pårørende via nettbrett eller telefon. Det har også blitt gjort egne avtaler for besøk ved livets sluttfase eller kritisk sykdom, sier Laila Mjøs.

Åpnes for begrenset og kontrollert besøk

Det vil fra og med mandag 11. mai åpnes en mulighet med begrenset og kontrollert besøk i kantine eller ute i en definert hage på hvert sykehjem. For våre pasienter som ikke er mobile, vil vi tilrettelegge for besøk på pasientrom. Dette er  i et tidsrom begrenset til hver dag fra klokken 11.00 -13.00 og 17.00 – 18.00. Et besøk kan vare maks 20 minutter og kun 1-2 besøkende pr. gang. I første omgang kun besøk av voksne. Besøk avtales på forhånd, slik at vi ikke har for mange besøkende samtidig. På grunn av en eventuelt smittesporing, vil det bli ført besøkslogg på hvert sykehjem.

Gjør avtale om besøk i forkant

Pårørende må gjøre avtale om besøk i forkant på telefon med avdelingsledere i avdelingen og man vil bli stilt spørsmål om de er friske, har vært i nærkontakt med noen med Covid-19, er i / vært i karantene, om de har vært ute og reist eller har symptomer fra luftveiene.

For å sikre smitteverns reglene vil det være personal er tilstede under besøket. Vi må ivareta smittevernrutiner som å holde to meter avstand, påse ingen fysisk kontakt, klemming, hånd hilsen, utføre desinfeksjon av utebord og stoler mellom hvert besøk. Pårørende må  også desinfisere hender før og etter besøk.

Pasientgruppen er sårbar

- Det vil heller ikke være anledning til å innta mat og drikke. Anbefalingene om avstand fra helsemyndighetene er minimum en meter, men da vår pasientgruppe er en sårbar gruppe, velger vi å opprettholde en avstand på to meter. Dette fordi dråpesmitte har en 1.5 meters lengde, forteller Laila Mjøs videre.

For å sikre at alle pasienter  får mulighet til besøk, ønsker vi at tilbudet foreløpig blir et besøk pr. uke. Dette tilbudet vil kanskje ikke oppleves som strekke til for alle pasienter og pårørende, men er et tilbud, og ber om forståelse for at dette er en forsiktig start i et ledd om å forsiktig åpne opp igjen våre sykehjem. 

- Rutiner rundt besøk kommer til å endres etter hvert som vi gjør oss erfaringer, avslutter hun med.

Kontakt

Ta kontakt med avdelingsleder på hverdager kl. 10.00 -14.00 for avtale om tid for besøk, eller andre spørsmål.

Til toppen