Årets 17. mai-tale i Tønsberg

Årets 17. mai-tale i Tønsberg

Årets 17. mai-tale i Tønsberg ble holdt av Jan Harald Moen, leder av Tønsberg Røde Kors. Talen kan du lese her:

Takk for at Tønsberg Røde Kors fikk æren av å holden 17. mai talen i år, - året som er valgt til Frivillighetens år.

Kongen sa i en tale for noen år siden at» Norge er der hvor gutter liker gutter og gutter liker jenter og jenter liker både gutter og jenter».

Men Norge er også der hvor frivillige organisasjoner blomstrer.
Norge er der hvor en finner dugnadsånd og hvor vi stiller opp for hverandre.
Norge er der hvor vi bygger nærmiljøet og dermed landet vårt.

Et godt samfunn bygges nedenfra med en sterk og mangfoldig frivillig sektor
Frivillighet handler om å skape noe sammen med andre.
Frivillighet handler om å være en del av fellesskapet.

Det handle om å stå for noe.
Å Være av betydning.
Å Gjøre noe som betyr noe for andre.

Frivilligheten får hjulene i samfunnet til å gå rundt.
Norge er der hvor frivillige ofrer nattesøvnen og verdifull tid med familien for å preppe skiløyper, for å organisere loppemarked, trene fotballag, steike vafler, merke turstier, rydde strender.

Arnulf Øverland sier i et dikt:  

«Der er en lykke i livet som ikke kan vendes til lede
Den at du gleder en annen
Det er den eneste glede.»

For dette frivillige arbeidet sammen med andre, hvor du er av betydning for noen, dette arbeidet er en gave som vi gir til oss selv og til hverandre.

Det gir en mening med livet.
Noen har funnet veien ut av ensomheten.
Andre har funnet mannen eller kvinnen i sitt liv.

Jeg kan ikke love at du finner kjæresten her, men jeg kan love at du finner en dyp tilfredsstillelse med å delta i frivillig arbeid.

Røde Kors har fått en strøm av frivillige som vil hjelpe til etter krigsutbruddet i Ukraina. Dette engasjementet gleder oss veldig, men vi trenger stadig flere.

I disse ulvetider med krig i Europa og hvor vi venter en strøm av flyktninger fra Ukraina, er det viktig at vi behandler alle likt, uansett om de kommer fra Ukraina eller Eritrea, - eller Russland.

La dette være året hvor vi går mann av huse for å slutte oss til frivillige organisasjoner.

Til toppen