Årets hovedtaler: -Vil hylle frivilligheten på 17. mai

Årets hovedtaler: -Vil hylle frivilligheten på 17. mai

Jan Harald Moen er årets hovedtaler under 17.mai-feiringen i Tønsberg.- Jeg klarer ikke å se for meg hvordan Norge ville sett ut uten frivilligheten, sier Jan Harald Moen, leder av Tønsberg Røde Kors. Han er hovedtaler i Tønsberg på 17. mai, og vil benytte anledningen til å hylle alle som gjør en innsats for samfunnet gjennom frivillige lag og organisasjoner.

- Jeg jobbet som veterinær i over 40 år, og var nok veldig oppslukt av jobben min. Dermed ble det ikke tid til å engasjere seg så mye på fritiden.

Jan Harald Moen bærer den røde uniformen med stolthet. Han forklarer hvorfor han rakk å bli en godt voksen mann før han valgte å engasjere seg i frivilligheten. Først da han la veterinær-frakken på hylla i en alder av 72, var det rom for å påta seg verv i Røde Kors. I løpet av de syv årene som har gått, har han blant annet vært sykehusguide og aktiv i språkkafeen der mennesker fra ulike land møtes for å bygge nettverk og lære norsk. Etter hvert overtok han også over lederklubba i det lokale Røde Kors-laget.

- Jeg opplever det som veldig meningsfullt å engasjere meg i frivilligheten. Det oppleves ikke som et ork. Det er tvert imot veldig hyggelig å kunne hjelpe andre uten at det skal koste noe. Frivilligheten betyr mye for lokalmiljøet, men den betyr også veldig mye for den enkelte som velger å engasjere seg. Da jeg ble pensjonist, merket jeg raskt at jeg hadde behov for å drive med ett eller annet. Og som innflytter til Tønsberg ble Røde Kors også et sted for meg der jeg kunne bli kjent med mennesker og komme inn i lokalmiljøet, sier han.

Frivillighetens årRåvarene til søndagens middagsservering har ankommet.  

2022 er frivillighetens år, og frivillig innsats feires over hele landet. Derfor ønsket 17. mai-komiteen i Tønsberg også å la en representant fra frivilligheten få det ærefulle oppdraget å være hovedtaler på nasjonaldagen.

- I talen min kommer jeg til å legge vekt på frivillighetens betydning. Vi ville vært et mye fattigere samfunn uten frivilligheten. Jeg kjenner jo mennesker som har vært engasjert i frivillig arbeid fra de var 12 år til de nå er 85, og vi har et samfunn som legger til rette for frivilligheten. Slik er det ikke i alle land. Der folk må jobbe fra morgen til kveld med en siesta midt på dagen, er det ikke så lett å få frivilligheten til å fungere, sier Moen.

For ham var det naturlig å velge Røde Kors da han selv skulle melde seg til tjeneste som frivillig. Lokallaget i Tønsberg driver blant annet hjelpekorpset som ofte er tilstede i skiløypene på Skrim på vinterstid, og som stiller opp som vakter i mange ulike sammenhenger. De har også en besøksvenntjeneste som bidrar til at færre eldre opplever ensomhet og utenforskap.

- Så har vi jo liten gjeng som hver eneste søndag gjennom hele året og gjennom hele julen kommer hit og lager middag til folk som ikke klarer det selv. Det er imponerende, sier han.

- Alle skal møtes likt

Mens nordmenn skal feire friheten og uavhengigheten på 17. mai, er millioner av mennesker på flukt fra en krig som pågår et annet sted på vårt eget kontinent. Røde Kors er én av flere frivillige organisasjoner som har meldt seg til tjeneste for å bidra i arbeidet med å ta imot de menneskene som kommer til Tønsberg som flyktninger.

- Vi hjelper blant annet til i lokalene som Ukrainsk forening har fått låne i Storgaten 20. Der er vi både tilstede som vakter hver ukedag, og vi hjelper til med praktiske ting i foreningen. Det er kanskje noen barn som skal begynne på skolen og som trenger å få seg en skolesekk og kanskje en sykkel og en sykkelhjelm. Andre kan ha behov for klær. Da blir vi med dem på butikken, og Røde Kors i Vestfold har fått bevilget en del penger til slike formål, sier Moen. 

Foreløpig er det ikke veldig mange mennesker på flukt som har kommet til Tønsberg, men Moen frykter at krigen vil bli langvarig og at mange vil ha behov for å søke beskyttelse i kommunen vår.

- Vi har også opprettet en flyktningguide. Det er personer som skal være en guide for den enkelte familie. De skal hjelpe dem med å finne seg til rette, og vise dem hvor butikken er, hvordan man kan komme til lege, hvordan man tar bussen og så videre. Så de skal hjelpe til med det praktiske, men de kan også bli en viktig del av integreringen, sier Moen.

Og selv om Røde Kors nå samarbeider tett med Ukrainsk forening og er opptatt av å hjelpe mennesker som er på flukt som følge av Russlands angrep på Ukraina, er det ett prinsipp som er viktig både for Jan Harald Moen og organisasjonen han er engasjert i.

- Alle skal møtes på lik måte når de kommer i kontakt med Røde Kors. Det gjelder alle, enten man kommer fra Ukraina eller Russland, sier han. 

Programmet for 17. mai i Tønsberg finner du her.

Til toppen