Årets inspirasjonspris gikk til Hilde Arntzen, Ann Christin Alsvik og Tanja Ekeid

Inspirasjonsprisen deles ut årlig av Forum for rus og psykisk helse i Vestfold. Prisen skal bidra til oppmerksomhet på fagfeltet, og er ment som en anerkjennelse av nytenkning/metodeutvikling og skal bidra til inspirasjon til videreutvikling av fagfeltet.Hilde Arntzen, Ann Christin Alsvik og Tanja Ekeid - Klikk for stort bilde

Prisen ble i år tildelt Hilde Arntzen, Ann Christin Alsvik og Tanja Ekeid, Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid for kurset «Helse etter krig og flukt». Kurset holdes i samarbeid med Tønsberg Læringssenter for flyktninger/asylsøkere og gir kunnskap om hvordan opplevelser under krig og flukte kan påvirke fysisk/psykisk helse, å forstå egne reaksjoner, normale reaksjoner på å komme til et nytt land/kultur, viktighet av gode søvn- og spisevaner mv. Prisen ble overrakt de stolte vinnerne under åpen fagdag i forumet på Jarlsberg konferansesenter 16.11.18.

Kurset presenteres på kommunens hjemmeside og i heftet «God hjelp når det trengs» utgitt av NAPHA – nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid:

https://www.napha.no/multimedia/8167/Heftet-God-hjelp-nar-det-trengs.pdf