Badevannsprøver

Prøver tatt 3. juli viser god badevannskvalitet på alle strendene i Tønsbergområdet. 

Resultater fra badevannsprøver tatt av Miljørettet helsevern

Verdier av termotaloreante koliforme bakterier måles etter følgende skala:

  • God: <100
  • Mindre god: 100 - 1000
  • Ikke akseptable: >1000

Badevannsprøver

Badeplass Prøvedato TKB/100 ml

Badevanns kvalitet

Feskjær 03.07.17 50 GOD KVALITET
Karlsvika 03.07.17 20 GOD KVALITET
Skallovold 03.07.17 20 GOD KVALITET
Ringshaugstranda 03.07.17 <10 GOD KVALITET
Rigshaug molo 03.07.17 <10 GOD KVALITET
Klopp 03.07.17 <10 GOD KVALITET
Jarlsø 03.07.17 <10 GOD KVALITET
2.dammen Messa 03.07.17 <10 GOD KVALITET
3. dammen 03.07.17 10 GOD KVALITET
Rakkevik 03.07.17 20 GOD KVALITET