Bane NOR inviterer til åpent informasjonsmøte om anleggsstart for Nykirke-Barkåker prosjektet

På Bakkenteigen onsdag 4. desember kl. 18.00 - 20.00.

Informasjonsmøte før byggestart for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker.

På møtet vil Bane NOR presentere entreprenøren JV Salini Impregila og Impresa Pizzarotti, og gi informasjon om status og fremdrift. Du kan lese om det her på Bane NOR sine nettsider.

Det vil bli lagt spesielt vekt på informasjon om hvor og når de første arbeidene starter opp.   

Det blir enkel servering.