Beklager for lang postgang

Vi beklager at postgangen har blitt for lang. Postmottaket jobber så raskt de kan, men er i en overgangsfase med opplæring av nye medarbeidere.

Vi regner med å være a jour om ikke alt for lenge. I mellomtiden ber vi om at våre kunder er litt ekstra tålmodige.