Ber alle tenke seg om før de kontakter fastleger og legevakt

Ber alle tenke seg om før de kontakter fastleger og legevakt

Ordfører Anne Rygh Pedersen og rådmann Egil Johansen ber alle gjøre en ekstra vurdering før de oppsøker fastlege eller legevakt i disse dager.

- På grunn av covid-19-situasjonen er fastlegekapasitet i Tønsberg redusert.  Vi ber alle vurdere om det er nødvendig å oppsøke fastlege med helseproblem nå, sier Rygh Pedersen. 

Tønsbergs befolkning bes altså om å høyne terskelen for når de besøker legen sin, og i alle fall ringe først for å få råd. Alle bør vurdere om man kan utsette en helsesjekk, en rutineprøvetaking eller en røntgenundersøkelse, er man usikker kan man kontakte fastlegen på telefon.

- De som har spørsmål om covid-19 kan også ringe kommunens informasjonstelefon, forteller rådmann Egil Johansen.

Det er per i dag 14 smittede i Tønsberg kommune.

Informasjonstelefon

For å avlaste fastleger og legevakt har Tønsberg kommune opprettet en egen informasjonstelefon med telefonnummer 33 40 69 90. Telefonen er åpen fra kl. 08.00 - 17.00 på hverdager, og kl. 11.00 - 16.00 lørdag og søndag. Denne telefonen er først og fremst for de som har spørsmål rundt covid-19, men som ikke er syke. 

Husk at du også finner mye informasjon og konkrete råd om koronaviruset på kommunens nettsider og på helsenorge.no. Det er også opprettet en nasjonal informasjonstelefon med nummer 815 55 015. Denne er åpen hverdager kl. 08.00-18.00 og helger kl. 10.00-16.00.

Luftveis-legevakt

Fra mandag 16. mars etableres en midlertidig Luftveis-legevakt for pasienter med moderate luftveisinfeksjoner på Tønsberg legevakt på Kjelle. Pasienter med moderate luftveisinfeksjoner kan kontakte fastlegen sin på telefon for henvisning hit.

Dette tilbudet gjelder ikke for pasienter med milde luftveisinfeksjoner eller for pasienter med alvorlig KOLS eller hjertesvikt.

Sikre nok helsepersonell

Det er nå særlig viktig å sikre at helsepersonell kan utføre arbeidet sitt på en trygg og god måte, og at vi til enhver tid har det helsepersonellet vi trenger.

I følge en risikoanalyse fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap kan vi i verste fall oppleve at 40 prosent av arbeidsstokken blir borte som følge av korona-smitte.

Kommunen kartlegger nå egne ressurser, og jobber med å omdisponere eget helsepersonell for å kunne løse de mest prekære oppgavene. På sikt kan det bli behov for flere hender enn det kommunen i utgangspunktet rår over. Tønsberg kommune gikk derfor fredag ut med en etterlysning av frivillig helsepersonell, og har per lørdag 14. mars fått inn nærmere 200 frivillige.

Er du tilgjengelig helsepersonell og vil være med å bidra – registrer deg her: https://www.tonsberg.kommune.no/aktuelt/er-du-tilgjengelig-helsepersonell.13104.aspx

Hvem testes?

Folkehelseinstituttet gikk fredag ut med melding om at mennesker som blir satt i karantene ikke skal testes hjemme som tidligere, og at testing først og fremst skal gjøres på helsepersonell og alvorlige syke. Dette for å beskytte de mest sårbare og de som behandler dem

Dette er gruppene som skal testes for covid-19 i følge folkehelseinstituttet:

  • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon
  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokale helsemyndigheter.
  • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

 

Tønsberg kommune understreker at man skal ta kontakt med lege eller legevakt dersom man blir akutt syk.

 

Tønsberg kommunes samleside for koronaviruset.

Til toppen