Brannfaren er redusert

Nedbøren etter tørkeperioden denne sommeren har redusert skogbrannfaren.

Opphever forbud mot grilling - Klikk for stort bilde Skogbrannindeksen til yr er redusert til null eller er innenfor grønt område for hele Vestfold fylke. Det er også meldt om mer nedbør i dagene fremover, selv om det ikke er i store mengder.

Samtidig er det fortsatt lokale variasjoner. Blant annet har områdene innover i Vestfold fått mer regn enn de kystnære områdene og øyene. Man skal ikke skrape mye i overflaten før man kommer ned på tørr grunn.

Opphever forbudet mot grilling og bålbrenning på kommunal grunn

Kommunen åpner nå for bruk av tilrettelagte bål- og grillplasser, samt opphever forbudet mot grilling og bålbrenning på kommunal grunn.

Aktsomhetsplikten

Samtidig oppfordres alle innbyggerne til fremdeles å være aktsomme. Det skal svært lite til for å starte en brann.

Hver enkelt av oss må fremdeles opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt, på tilrettelagte bål og grillplasser, i skjærgården, på stranden, i parker og hager, på verandaer og terrasser eller under brennbare tak eller lignende overbygninger.

Aktsomhetsplikten innebærer at man tar forholdsregler for å redusere sannsynligheten for brann og begrense skadene hvis brann skulle oppstå.

Oppgjort ild – også grill - må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet, kan man straffes med bot eller fengsel.

Bålforbudet gjelder fremdeles for utmark

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Dette forbudet omtales gjerne som "bålforbudet".

Det generelle bålforbudet gjelder kun i eller i nærheten av skog og annen utmark. Med det menes alle områder som ikke er innmark.

Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder. Men husk at aktsomhetsplikten gjelder på disse områdene. Det er den som utfører aktiviteten som er ansvarlig for brannsikkerheten. Stranden og øyene i skjærgården vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet.  

Selv om det er generelt bålforbud, har du lov til å tenne bål der det ÅPENBART IKKE kan starte en brann.

Å gjøre opp ild omfatter all bruk av engangsgriller, primuser, stormkjøkken, bål- og peisinnretninger.

Les mer under Vestfold interkommunale brannvesen  og på www.sikkerhverdag.no

Forbud om åpen brenning og brenning av avfall i Tønsberg kommune

Tønsberg kommune har en egen forskrift om at åpen brenning og brenning av avfall er forbudt året rundt. Med åpen brenning menes all brenning som skjer utendørs. Brenning av avfall betyr "All avfallsbrenning ved åpne bålplasser, samt brenning i småovner ute/inne og forbrenningsovner som ikke har tillatelse etter forurensningsloven." (§ 3)

Unntak fra forbudet i forskriften (§ 5)

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

  • bruk av grillinnretninger og matlaging i utepeiser i direkte tilknytning til egen bolig/fritidsbolig og uten at dette fører til plager for naboer eller andre.
     
  • bål til matlaging i utmark fra 16. september til 14. april.
     
  • godkjente faste bålplasser og grillsteder.
     
  • brenning av sankthansbål 23. juni.

 

Lover og forskrifter