Brukerundersøkelse i psykisk helsetjeneste

Klikk for stort bildeVirksomhet psykisk helse og miljøarbeid har gjennomført en brukerundersøkelse for voksne innbyggere som mottok psykiske helsetjenester høsten 2019. 

Til sammen fikk 203 personer en sms på telefonen, med en lenke til en anonym undersøkelse. Av disse svarte 77 personer på undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 38%.

Tema for undersøkelsen var medvirkning og forventninger. Deltakerne ble bedt om å gjøre en vurdering på en skala fra 1 (helt uenig) til 5 (helt uenig).

Dette var svarene:

Klikk for stort bilde

Tilbakemeldingene bidrar til at vi forbedrer tjenestene våre. Vi har mål om å gjennomføre brukerundersøkelser årlig fremover».