Bufdir utlyser Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) Nasjonale tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Klikk for stort bildeLøsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2019 er mandag 10. desember 2018. Alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsportal. Søknadsskjemaet i portalen vil senest bli publisert 16. november 2018.  

Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

For ytterligere opplysninger se:
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Den 20. november kl. 18.30 vil det bli holdt et orienteringsmøte om tilskuddsordningene i Tollbodgaten 17 (Ungdomskontorets lokaler).

Kontakt person i Tønsberg kommune: Sandra Hjertaas, mobil 409 17 460, sandra.hjertas@tonsberg.kommune.no