Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler hengebro og senketunnel

Bypakke Tønsberg-regionen   anbefaler politikerne å legge to alternativer til ny fastlandsforbindelse ut på høring - hengebro fra Ramberg til Smørberg og senketunnel fra Kaldnes til Korten.

Kart med anbefalte alternativer - Klikk for stort bildeKart med anbefalte alternativer

I et møte i overordnet styringsgruppe den 7. november, ble det klart hvilke to alternativer fagpersoner i Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler politikerne å legge ut på høring.


Korridor 1 går fra Kolberg på Nøtterøy til Jarlsberg travbane. På denne strekningen anbefaler bypakken alternativ 11 500: hengebro med seilingshøyde på 40 meter fra Ramberg til Smørberg med tunnel på Hogsnes.
Korridor 2 går fra Kolberg på Nøtterøy til Korten. På denne strekningen anbefaler bypakken alternativ 16 730: undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten.

Bypakken anbefaler at begge alternativene bygges med fire felt. Det anbefales en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien og Kirkeveien i Bekkeveien. Tverrforbindelsen bør ligge så langt nord som mulig for å kunne avlaste Teie og Nøtterøy-veien i størst mulig grad.


På nettsiden til Bypakke Tønsberg-regionen finner du mer informasjon.

Denne filmen viser de to alternative løsningene.