Digitalisering av skatte- og avgiftsbrev fra Skatteoppkreveren

Fra 24. september vil alle skatte- og avgiftsbrev fra Skatteoppkreveren bli sendt til Altinn. Det blir sendt varsel på e-post og/eller SMS når et nytt skatte- og avgiftsbrev er tilgjengelig i Altinn. For å sikre riktig varsling, er det viktig at den enkeltes kontaktinformasjon er korrekt til enhver tid.