Digitalt folkemøte om Vikingodden

Digitalt folkemøte om Vikingodden

- Vi skal utvikle en av de aller flotteste tomtene i byen vår, og nå ønsker vi å høre hva innbyggerne mener, sier kommunalsjef Geir Viksand. Tirsdag 26. mai inviterer han til digitalt folkemøte om utviklingen av Vikingodden. Klikk for stort bildeAnlegget sett fra Gangbroa Illustrasjon: Spir Arkitekter  

Klikk her for å delta på digitalt folkemøte

Tenker nytt om medvirkning

- Vi vil at innbyggerne skal være med og bestemme, men koronakrisen gjør det nødvendig for oss å tenke nytt i medvirkningsprosessen. Derfor blir det digitalt folkemøte denne gangen, sier Geir Viksand, kommunalsjef for samfunns- og næringsutvikling i Tønsberg kommune.

Han håper den digitale møteformen også kan føre til at kommunen treffer andre grupper enn de som vanligvis deltar på folkemøter.

- Du kan delta fra sofaen hjemme i din egen stue, og det eneste du trenger er tilgang til internett og en PC, mobiltelefon eller nettbrett, sier han.

Kommunen har også lansert en egen nettside for Vikingodden, der du kan finne informasjon og nyheter og prosjektet. Fra denne siden kan du også klikke deg inn for å delta på folkemøtet.

Aktivitet og formidling

Området som i dag kalles Lindahlplan skal legges til rette for aktivitet og formidling året rundt. På ønskelista står Klikk for stort bildeKommunalsjef Geir Viksand både større bryggeanlegg, et naust der Saga Oseberg og andre vikingskip kan oppbevares trygt til alle årstider, og et bygg som rommer verksted og informasjonssenter.

- Vi ser for oss at dette skal bli en naturlig plass for formidling av den maritime vikinghistorien, og at Vikingodden kan bli et verdifullt supplement til Vestfoldmuseene. Men vi ønsker også at deler av området settes av til en grønn lunge for innbyggere og besøkende, sier Viksand. 

Planen for utviklingen av Vikingodden er nedfelt i kommunens byromsstrategi, og sees også i sammenheng med utviklingsprosjektet «Kanalen som byrom».

SPIR arkitekter

Kommunen har inngått et samarbeid med Stiftelsen Oseberg Vikingarv om utviklingen av Vikingodden. I vår ble det også gjennomført en arkitektkonkurranse der tre arkitektfirmaer leverte anbud og idéskisse for detaljutforming av området. SPIR arkitekter vant anbudet, og representanter fra selskapet vil presentere sine planer for Vikingodden på webinaret.

- Det at SPIR har levert en skisse og blitt valgt som samarbeidspartner, betyr ikke at alt nå er bestemt. Vi ønsker å høre innbyggernes meninger om både beliggenhet og plassering av byggene, og hva disse byggene skal inneholde. Vi ønsker også innspill om utformingen av uteområdene, materialvalg og overordnede arkitektoniske grep, sier Viksand.

Nå håper han at flest mulig vil komme seg på nett og delta på møtet.

- Vi har en grunnleggende tro på at det er i fellesskap vi kommer frem til de beste løsningene. Derfor ønsker vi at flest mulig skal medvirke underveis i så viktige utviklingsprosjekter, og at flest mulig skal delta på webinaret, sier han.

Skriftlige innspill

Opptak av det digitale folkemøtet vil bli lagt tilgjengelig på kommunens nettsider. Det er også mulig å komme med innspill uten å delta på møtet, og prosjektsiden for Vikingodden vil det bli lagt ut skjema for innspill og tilbakemeldinger.

 

Kommunen ønsker innspill på følgende:

  • Hva er viktig for deg på Lindahlplan
  • Hvordan ønsker du å bruke plassen
  • Overordnet arkitektoniske grep, tilpasning til omgivelser, plassering bygninger og materialvalg
  • Tilgjengelighet uteområder og vannkant

Du kan ellers komme med innspill om hva du måtte ønske.

Kommunens prosjektside om Vikingodden

Til toppen