Drømmestipendet 2018

Drømmestipendet består av 100 stipender à 15 000 kroner. Til sammen 1,5 millioner
kroner skal deles ut til ungdom i Norge.

drømmestipendet - Klikk for stort bilde
Drømmestipendet gis til ungdom som er født i
tidsrommet 1998 til 2005 (13-20 år). Enkeltpersoner eller grupper kan søke.

Kategorier:

Dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst, sirkus og annet.

Hva er drømmestipendet?

Stipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.
Norsk kulturskoleråd ønsker med denne stipendutdelingen å synliggjøre kommunenes arbeid
for barn og unge. De håper at Drømmestipendet kan være verdifull inspirasjon og et
viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Nominasjoner

Kommunene kan nominere en person eller gruppe innen hver av kategoriene. Rektor/Leder
ved kulturskolen har ansvaret for den kommunale utvelgelsen av nominasjonene. En bredt
sammensatt jury velger videre ut de 100 heldige stipendmottakerne hvert år.

Send forslag på kandidater

Send forslag på kandidater til Tønsberg kulturskole. Man kan søke selv, eller bli foreslått
av andre.

Søknadsfrist

Fredag 26. januar 2018

Hvordan søke?

Søknaden må fylles ut på et eget søknadskjema. Kontakt Tønsberg kulturskole på e-post
for å få tilsendt skjema (kulturskolen@tonsberg.kommune.no). Søknaden bør inneholde dokumentasjon som CV, attester, lydopptak, bilder, filmopptak, elektroniske linker eller avisutklipp.

Søknaden sendes på e-post

Søknaden sendes til kulturskolen på e-post kulturskolen@t onsberg.kommune.no.

Mer informasjon

Mer informasjon om drømmestipendet: www.drommestipendet.no

Ved spørsmål, kontakt Elin S Høgberg tlf. 33292485 / 91838892