Endring i fakturering av kommunale gebyr for sameier som er seksjonert

Tønsberg Kommune har i mange år hatt praksis for å sende ut kommunale eiendomsgebyr til sameier, på eiendommer med eierseksjoner, der det har vært ønske fra Sameiet.

Vi holder i disse dager på med å rydde opp i registeret for kommunale eiendomsgebyrer. Sameier som til nå ( 2017 ) har fått en felles faktura for Sameiet på vann, avløp, renovasjon og feiing vil få hver sin faktura på hver sin seksjon heretter.

Fra 01.01.2018 er det allerede mange seksjonseiere som har mottatt hver sin faktura og det vil bli flere i 2018 og 2019. Målet er å få ryddet opp i alle til kommunesammenslåingen med Re  01.01.2020.


I et eierseksjonssameie er det den enkelte sameier som har eierrådighet over egen bolig og bare han/hun kan pantsette egen seksjon (ref. Panteloven § 6-1).  I sameierseksjonen står eier av hver seksjon ansvarlig for sin eierandel og også for oppgjør av kommunale eiendomsgebyrer. Skyldige eiendomsgebyr hefter eier av seksjonen/boligen for og ikke Sameiet, derfor må faktura også stiles til eier.