Fakturabehandling i ny kommune

Fakturabehandling i ny kommune

Viktig informasjon til alle leverandører og kontraktspartnere om nye nummer og hvordan fakturaer skal sendes til den nye kommunen.

Avtaler og kontrakter videreføres med nye Tønsberg kommune som kontraktspartner.  

Nye nummer

Kommunenummer: 3803

Organisasjonsnummer: 921 383 681

Bankkontonummer: 1506 19 18431

EHF-format

Tønsberg kommune mottar faktura i EHF-format. Nytt organisasjonsnummer brukes som elektronisk adresse. Det vil være klart for mottak av EHF-faktura fra 02.01.2020.

For at din faktura skal gå automatisk til rett person og behandles så raskt som mulig må

  • Brukernavn påføres som referanse
  • Deres referanse er et obligatorisk felt i EHF-standarden
  • Alle ansatte i Tønsberg kommune har et unikt brukernavn bestående av TBG + fem bokstaver fra navnet. Merking må derfor avtales med bestiller
  • Det må kun stå brukernavn på 8 bokstaver

PDF

Har du ikke mulighet til å sende faktura i EHF-format, kan du sende den som PDF-dokument til e-post: fakturamottak@tonsberg.kommune.no.

Papirfaktura er ikke ønskelig, og lengre behandlingstid må påregnes.

Fakturadato i 2019

Fakturaer som gjelder 2019, skal ha fakturadato i 2019 og sendes til Re og Tønsberg sine gamle organisasjonsnummer og fakturaadresser. Fakturaer som gjelder delvis 2019 og delvis 2020 må sendes som to separate fakturaer til respektive kommuner.

Siste frist for å sende fakturaer for 2019 til gamle kommuner er 15. januar 2020. Etter 15. januar må faktura stiles til nye Tønsberg kommune. Fakturaer som gjelder varer og tjenester levert i 2020 skal ha fakturadato i 2020 og sendes ny kommune.

Tønsberg kommune praktiserer 30 dagers forfall på innkjøp, så fremt annet ikke er avtalt. 

Spørsmål

Send e-post til: regnskap@tonsberg.kommune.no

Til toppen