Får besøke skolen før skolestart

Får besøke skolen før skolestart

- Alle skolestarterne vil få mulighet til å besøke skolen sin før skolestart, sier ordfører Anne Rygh Pedersen. Av smittevernhensyn blir besøkene i år gjennomført på en annen måte enn tidligere.Klikk for stort bilde 

Det er viktig at overgangen mellom barnehage og skole blir så trygg og god som mulig. I Tønsberg er det tradisjon for at de eldste barna i barnehagene besøker de ulike skolene før skolestart, men i år må disse besøkene utgå. 

- Av hensyn til smittevernet er vi i år nødt til å gjøre ting litt annerledes. Barnehagene vil ikke besøke de ulike skolene samlet, men den enkelte skole vil invitere kommende førsteklassinger på besøk før skolestart. Dette vil bli gjennomført noe ulikt fra skole til skole, og alle de det gjelder vil få nærmere informasjon fra sin skole, sier Anne Rygh Pedersen.

For å begrense antallet, oppfordres det til at eleven har med seg kun en foresatt på skolebesøket.

- Må gjøre barna tryggeOrdfører Anne Rygh Pedersen - Klikk for stort bildeOrdfører Anne Rygh Pedersen Tønsberg Arbeiderparti  

Det blir også iverksatt andre tiltak for å få til en best mulig overgang fra barnehage til skole. Skolene forbereder nå brev eller digitale hilsener til de kommende elevene med informasjon, bilder eller filmer om lærere, klasserom og skolebygg. Barnehagene jobber også med å forberede de eldste barna på skolestart, og mange planlegger blant annet å bruke skolegårder som mål når barna skal på tur. Som vanlig utveksler også barnehagene og skolene informasjon i forbindelse med overgangen etter samtykke fra de foresatte.

- Koronapandemien har skapt noen utfordringer i år, men med de tiltakene som nå er iverksatt føler jeg meg trygg på at vi likevel skal få gitt førsteklassingene våre en trygg og god skolestart, sier Rygh Pedersen.

Til toppen