Festeavgift 1. termin sendes i utgangen av juli

Festeavgifter for 1. termin 2019 er imidlertidig forsinket og vil ikke bli produsert og sendt ut før i slutten av juli. De vil da ha forfall 20.08.19.

2. termin vil som vanlig bli sendt ut i slutten av september med forfall 20.10.19.