Første møte i Tønsberg næringsforum

Første møte i Tønsberg næringsforum

- Dette skal være en arena for dialog og samarbeid mellom kommunen og næringslivet, sier ordfører Anne Rygh Pedersen. I dag hadde det nyopprettede næringsforumet sitt første møte.Klikk for stort bilde 

- Det er godt å endelig kunne møtes. Vi har jo et næringsliv som til dels blør som følge av koronapandemien, og nå må vi sammen finne gode løsninger på de utfordringene vi står overfor, sier Anne Rygh Pedersen.

Hvordan kan vi gjøre det mest mulig attraktivt for bedrifter å etablere seg i Tønsberg, og hvordan kan legge forholdene best mulig til rette for de bedriftene vi allerede har? Dette blir sentrale spørsmål som skal følges opp i det nyopprettede næringsforumet.

- Godt rigget

Foruten politisk ledelse i kommunen består næringsforumet av rådmann, næringssjef og kommunalsjef for samfunns- og næringsutvikling, hele styret i Tønsberg Næringsforening og daglig leder i TønsbergLivet.

- Vi har valgt å invitere med hele styre i næringsforeningen, fordi foreningen representerer hele næringslivet i kommunen med både små og store bedrifter. TønsbergLivet er viktig, fordi de spiller en sentral rolle i mange av de prosjektene som er viktige for å øke Tønsbergs attraktivitet. Dermed tror jeg dette forumet er godt rigget for å få til det vi ønsker , sier næringssjef Øystein Hjørnevik. 

Hardt rammet

Hjørnevik presenterte tall fra Telemarksforskning som viser at næringslivet i Tønsberg er relativt hardt rammet av koronapandemien.

- Vi har mange reiselivsbedrifter, og reiselivsbransjen er veldig usikre på hva fremtiden vil bringe. Mange ser for seg at det kan ta flere år før vi er tilbake der vi var, hvis vi i det hele tatt kommer dit. Det er ikke sikkert vi kommer til å reise å arrangere konferanser på samme nivå som før. Da må vi spørre oss hvordan dette påvirker B-en som står for «besøk» og er en av bærebjelkene i vår næringsplan, sier Hjørnevik.

Han presenterte også tall som viser at tilflytningen til Tønsberg er relativt høy.

- Vi ser at det har skjedd en stor endring de siste årene, og de tiltakene vi har gjennomført har hatt effekt. Tilflytningen til Tønsberg ligger over godt landssnittet, og alderssammensetningen er god. Vi er helt avhengige av å få en tilvekst på det nivået vi har også fremover, for å kunne håndtere at det blir flere pensjonister i forhold til arbeidstakere i fremtiden, sier han.

Arealer

På møtet ble også arealutfordringene i kommunen et tema.

- Jeg er opptatt av å ha god dialog med bedriftene for å få best mulig oversikt over hvilke fremtidige arealbehov næringslivet har. Vi har tilgjengelige arealer, både i sentrum og for mer plasskrevende virksomhet, selv om Barkåker er i ferd med å bli full. Ødegården er et spennende område som kan tilrettelegges for plasskrevende virksomhet, og jeg håper vi kan finne gode løsninger for området i samarbeid med grunneierne. Det finnes altså muligheter, og vi skal ha en tett dialog med næringslivet om dette fremover, sier Anne Rygh Pedersen. 

Til toppen