Fyrverkeri på nyttårsaften? Her er reglene!

Fyrverkeri på nyttårsaften? Her er reglene!

Heller ikke i år blir det noe offentlig fyrverkeri i Tønsberg. Her er reglene du må forholde deg til hvis du skal sende opp privat – og rådene du bør følge for en trygg nyttårsfeiring.

- For mange er fyrverkeriet høydepunktet i nyttårsfeiringen, men det er viktig å være bevisst på at feil og uforsvarlig bruk innebærer en stor skaderisiko. Hvert år blir det meldt om alvorlige personskader som kunne vært unngått, sier Jan Eide, kommunalsjef for eiendom og tekniske tjenester i Tønsberg kommune.

Heller ikke år blir det noe offentlig fyrverkeri i Tønsberg.

- Det handler om smittevern, og at vi ønsker å unngå store folkemengder som samles for å se på fyrverkeriet. Dermed må man eventuelt sende opp fyrverkeri selv, men det er viktig at man både forholder seg til generelle råd og regler for fyrverkeri, og at man respekterer reglene for hvor det ikke er lov med fyrverkeri, sier Eide.

Ikke lov i sentrum

I Tønsberg sentrum er det kun lov å sende opp fyrverkeri fra Honnørbrygga og platået på Slottsfjellet. All bruk av fyrverkeri, åpen ild, krutt eller andre eksplosiver er forbudt fra Kanalbrua i sør til Olav Trygvasons gate i nord, vest for Farmannsveien/Stoltenbergs gate og ned til Byfjorden.

- Vi har en verdifull trehusbebyggelse i sentrum, og husene ligger tett. Derfor er det svært viktig at folk overholder forbudet mot fyrverkeri i dette området, sier Eide.

 Det er bare i tidsrommet fra kl. 18.00 til 02.00 det er lov å sende opp fyrverkeri.

 

Her er reglene du må kjenne til

 

Følg aldersgrensen

Aldersgrensen for å kjøpe og bruke fyrverkeri er 18 år. For små stjerneskudd er aldergrensen 12 år. Barn må aldri bruke stjerneskudd uten at voksne passer på. Sjekk alltid merkingen på produktene og følg aldergrensen som står der.

Kjøp trygt

Det er bare butikker og forhandlere med tillatelse fra brannvesenet som har lov til å selge fyrverkeri. Salg av fyrverkeri til forbrukere kan bare skje over disk i tidsrommet 27. til 31. desember. Det er ikke lov å selge fyrkerkeri inne i kjøpesenter eller i bygg der noen bor.

Er du i tvil om alt er i orden der du skal handle, bør du kreve å få se handelstillatelsen. Privatpersoner har ikke lov til å bestille eller ta med fyrverkeri fra utlandet. Gjør du det, kan du bli straffeforfulgt.

Ulovlig fyrverkeri

Privatpersoner har ikke lov til å bruke pinneraketter. Det er heller ikke lov til å selge pinneraketter til privatpersoner. Fyrverkeri som likner på leker, for eksempel små tanks, er også forbudt å selge og skal ikke finnes på utsalgsstedene. Kinaputter er også forbudt.

Nødbluss til nød

Nødraketter og nødbluss skal bare brukes i nødssituasjoner. Det er ikke lov til å sende opp nødraketter i forbindelse med nyttårsfeiringen.

Lagring av fyrverkeri

I romjulen har en privatperson lov til å lagre 10 kg pyroteknisk vare (fyrverkeri) hjemme. Ellers i året er denne grensen på 5 kg. Om du skal lagre større mengder enn dette så må du ha spesiell tillatelse.

Kilde: DSB

 

Slik bruker du fyrverkeri riktig:

  • Bruk fyrverkeri kun på nyttårsaften, mellom klokken 18.00 og 02.00.
  • Sørg for at bakkebatteriet står trygt og støtt, pakk gjerne rundt med snø hvis det finnes.
  • Unngå at fyrverkeriet blir fuktig eller vått.
  • Les bruksanvisningen og følg rådene for sikker avstand ved oppskyting.
  • Bruk beskyttelsesbriller for å unngå øyeskader.
  • Tenn aldri lunta to ganger. Hvis den ikke tenner første gang, vent 30 minutter, dynk med vann og lever tilbake til forhandler.

Kilde: DSB

 

Forskrift om politivedtekt som regulerer fyrverkeri for Tønsberg kommune:
 

§ 2-3.Farlig eller skremmende virksomhet

På, utover eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

- å brenne krutt, fyrverkeri eller andre eksplosive stoffer uten tillatelse fra politiet og lokal brannmyndighet, unntatt på nyttårsaften fra klokken 18.00 til 02.00.

Det er allikevel forbud mot all bruk av fyrverkeri, krutt, eksplosiver samt åpen ild fra Kanalbrua i syd til Olav Trygvasonsgate i nord, vest for Farmannsveien/Stoltenbergs gate ned til Byfjorden. I dette området er Honnørbrygga og Slottsfjellplatået godkjente oppskytningsplasser for fyrverkeri på nyttårsaften fra klokken 18.00 til 02.00.

Til toppen