Gate ved sykehuset stenges 18. mai

Gate ved sykehuset stenges 18. mai

I forbindelse med riving av A-bygget ved sykehuset, stenges en del av Christian Fredriks gate fra 18. mai. Gaten vil være stengt for gjennomkjøring frem til ca 19. juni. Det vil være godt skiltet i gatene rundt om hvor det er stengt, hvor det kan kjøres til eiendommene og hvor gående/syklende kan komme frem.  

Kart av stengt vei - Klikk for stort bildeDel av Christian Fredriksgate vil være stengt i ca en måned fra 18. mai. Stengingen skyldes riving av A-bygget ved sykehuset.  

Til toppen