Gir næringslivet betalingsutsettelse

Gir næringslivet betalingsutsettelse

– Jeg håper dette kan hjelpe noen bedrifter over kneika, sier kommunalsjef for samfunns- og næringsutvikling, Geir Viksand. Lokale bedrifter kan nå be om å få utsatt betalingen av kommunale avgifter til høsten.Klikk for stort bilde 

Denne uken vedtok formannskapet i Tønsberg kommune at bedrifter kan få utsatt betalingen av kommunale avgifter til høsten.

- Vi vet at koronautbruddet har rammet lokalt næringsliv hardt, og at svekket likviditet er en utfordring for mange. Jeg håper at en betalingsutsettelse kan gjøre det litt lettere for bedriftene å komme seg igjennom en vanskelig tid, sier kommunalsjef Geir Viksand.

Må søke

De bedriftene som ønsker utsatt betalingsfrist, må søke kommunen om utsettelse.

- Vi kunne selvsagt bare ventet med å sende ut fakturaen, men vi vet at situasjonen er veldig ulik for de ulike bedriftene i kommunen vår. Noen har god likviditet til tross for koronakrisen, og vil ønske å betale nå fremfor å få en økt belastning i høst. Andre vil ønske en utsettelse for å lette belastningen nå. Derfor var rådmannens anbefaling at bedriftene må søke for å få utsatt betalingsfrist, og dette ble også vedtaket i formannskapet, sier Viksand.

Han lover likevel at det skal være helt uproblematisk å få utsettelse.

- Vi legger opp til en enkel søknadsprosess, og det er ikke slik at kommunen skal foreta noen vurdering av søknadene. De som ønsker det, skal få betalingsutsettelse, sier han.

Bedrifter som ønsker betalingsutsettelse må sende e-post til: kommfakt@tonsberg.kommune.no

Ikke fritak

Tønsberglivet hadde i utgangspunktet ønsket at de lokale bedriftene skulle få reduserte betalingssatser eller fritak for kommunale avgifter. Viksand forteller at det er flere grunner til at rådmannen ikke anbefalte en slik løsning.

- Noen av avgiftsreduksjonene kommunen kan gi omfattes også av statlige støtteordninger, og det er ikke lov å gi offentlig støtte to ganger til samme utgift. I tillegg ville det vært problematisk å finne en rettferdig modell. Noen betaler for eksempel festeavgift til kommunen, mens andre har kjøpt tomter selv. Et fritak fra kommunale avgifter ville dermed innebære at noen ville fått en form for offentlig støtte som andre ikke ville fått, sier han.

Men også kommunens egen økonomiske situasjon ville gjort en slik løsning krevende.

- Det er en kjent sak at kommunens økonomi var anstrengt allerede før koronautbruddet. Nå kommer vi til å få en sterkt svekket skatteinngang og mindre penger inn i form av foreldrebetaling i barnehage og SFO, sier Viksand.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt i formannskapet.

Til toppen