Gir oppfriskningsdose til aldersgruppen 45-64 år

Gir oppfriskningsdose til aldersgruppen 45-64 år

 Innbyggere i alderen 45-65 år vil nå få tilbud om en oppfriskningsdose av koronavaksinen. Tønsberg kommune har allerede startet innkallingen.

- Som fullvaksinert med to doser vil man fremdeles være godt beskyttet mot å bli alvorlig syk etter seks måneder, men vaksinens effekt for å beskytte mot smitte vil avta, sier kommuneoverlege Per Kristian Opheim. Han anbefaler alle som nå får tilbud om oppfriskningsdosen å takke ja til tilbudet. 

Innkalling vil også bli sendt til personer over 18 år som var definert å tilhøre høyrisikogrupper under vaksinering med dose 1 og 2.

Om oppfriskningsdosen

Oppfriskningsdosen kan settes tidligst seks måneder etter dose 2.
Innkallinger vil bli sendt ut fortløpende.

De som var i høyrisikogruppen og har fått dose 3 grunnet nedsatt immunforsvar, vil få innkalling 6 måneder etter den 3. dosen til en oppfriskningsdose.

Personer i høyrisikogrupper vil bli innkalt først – deretter innkalles innbyggerne etter alder.

Oppfriskningsdosen ikke som drop in. Timen kan eventuelt endres på helsenorge.no dersom tidspunktet ikke passer.

Har du tatt influensavaksinen?

FHI anbefaler ikke at influensavaksine og koronavaksine settes samtidig. Det skal gå minst én uke mellom vaksinene.

Til toppen