Grunneiere i Tønsberg som kan bli berørt av ny fastlandsforbindelse inviteres til informasjonsmøte 25. april

Ny fastlandsforbindelse er vedtatt. Det blir som kjent bro fra Smørberg i Tønsberg kommune til Ramberg i Færder kommune. Grunneiere i Tønsberg som kan bli berørt inviteres til informasjonsmøte.

Tid: torsdag 25. april kl. 18.30 – 20.30

Sted: gamle Hogsnes skole (gymsalen)

Det vil bli informert om den videre prosessen for reguleringsplanarbeidet, grunnerverv, fremdrift, med mer. Representanter fra Statens vegvesen og kommunen vil være til stede.

Et tilsvarende møte ble holdt i Færder kommune  4. april.

Plankart for ny fastlandsforbindelse (PDF, 7 MB)

Har du spørsmål før møtet? 

Tønsberg kommune
Anne Skov
anne.skov@tonsberg.kommune.no
Mobil: 924 66 772

Statens vegvesen
Nils Brandt:
nils.brandt@vegvesen.no
Mobil:  993 86 033

Åpent møte for alle ved oppstart av reguleringsplan

Våren 2019 starter arbeidet med reguleringsplanen for broforbindelsen.  Da arrangeres det et åpent møte hvor alle som er interessert i prosjektet kan komme. Tidspunkt blir annonsert i lokalavisene og på kommunenes nettsider.

Kart