Har du måtte korona-avlyse?

Har du måtte korona-avlyse?

Det er opprettet en krisepakke der frivillige lag og foreninger kan få kompensert for tapte billettinntekter og deltakerinntekter, samt merutgifter som følge av koronaviruset.

Klikk for stort bildeHvordan søker du?

Det åpnes for søknader 14. april, men allerede nå ligger det mye god informasjon, veiledning, spørsmål og svar på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, som forvalter de to ordningene. Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet har den delen som retter seg mot kulturlivet.

Les mer om disse ordningene på deres nettsider www.lottstift.no og www.kulturradet.no

Hva dreier krisepakken seg om?

Koronaviruset rammer også kulturlivet og frivilligheten, og over hele Norge har en rekke arrangementer i kultur, frivillig- og idrettssektoren blitt utsatt, stengt eller avlyst. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen.  

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en kompensasjonsordning, der arrangører i frivillig- og idrettssektoren kan få kompensert for tapte billettinntekter og deltakerinntekter, samt merutgifter. Kulturrådet forvalter en ordning rettet mot kultursektoren.


Tønsberg kommunes samleside for koronaviruset.

Til toppen