Har satt kriseledelse

Har satt kriseledelse

Klikk for stort bilde- Vi gjør dette som ett av flere tiltak mot spredning av covid 19-viruset. Vi jobber også for å få opp et eget telefonnummer som innbyggere i Tønsberg kan bruke for generell informasjon, sier ordfører Anne Rygh Pedersen som følger utviklingen med Covid-19 tett. 

Tønsberg kommune satt kriseledelse torsdag morgen. Det betyr at kommunen følger situasjonen tett, og fortløpende vurderer hvilke tiltak som skal settes inn for å håndtere situasjonen med covid-19.

- Kriseledelsen vil sitte hyppig sammen i tiden framover, for å se hvordan vi skal sikre trygg drift av kommunen og tjenestene våre. Vi baserer oss på nasjonale råd og føringer i de vurderingene vi gjør, sier rådmann Egil Johansen. 

Skoler og barnehager stengt

Også alle skoler og barnehager er stengt. 

 

Ikke ring nødnumrene

Kommunen minner også om at man ikke må ringe nødnumrene dersom man har spørsmål om korona. Pågangen på nødtelefonene er stor, og Helsedirektoratet oppfordrer publikum om å finne informasjon på helsenorge.no eller ringe nasjonal informasjonstelefon på 815 55 015.

For å avlaste legevakta, nødnumrene og kommuneoverlegen, jobber Tønsberg kommune nå med å få på plass en et eget telefonnummer for spørsmål og henvendelser om korona. Kommunen vil komme til tilbake med mer informasjon når telefonnummeret er operativt. 

Det er fire nivåer folk kan huske på

  • Hvis du er syk, hold deg hjemme
  • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
  • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116117.
  • Ved livstruende sykdom eller skade ring 113

Kontaktpersoner

Anne Rygh Pedersen
Ordfører
anne.rygh.pedersen@tonsberg.kommune.no
Telefon: 975 52 424

Egil Johansen
Rådmann
egil.johansen@tonsberg.kommune.no
Telefon: 905 89 935

 

Tønsberg kommunes samleside for koronaviruset.

Til toppen