Helsestasjonen mobiliserer for å hindre spredning

Helsestasjonen mobiliserer for å hindre spredning

På helsestasjonen jobber de fra morgen til kveld og i helger for å prøve å få kontroll på spredningen av koronaviruset. Gjennom smittesporing, kan personer varsles hvis de har vært i kontakt med smittede. På den måten kan de igjen ta grep for å ikke føre smitten videre.

Klikk for stort bildeOrdfører besøker helsestasjonen og får innblikk i smittesporingsarbeidet. Fra venstre: ordfører Anne Rygh Pedersen, helsesykepleier Siri Foyn, kommunelege Julie Bach Solheim og helsesykepleier Britt Bech-Hanssen Hofstad   

Ordfører Anne Rygh Pedersen ble invitert til sentrum helsestasjon mandag for å overvære den faste samlingen kl 15.00. Det er nemlig da prøvesvarene fra legevakta blir sendt over. Prøvesvar som helsestasjonen har ansvar for å behandle videre. Kommunelege Julie Bach Solheim ledet samlingen. Denne ettermiddagen var det færre tester enn forventet, og flere fikk lov til å gå for dagen. Egentlig var de forberedt på å jobbe ut i kveldstimene, selv om de hadde vært på vanlig jobb siden kl 08.00.

-Dette er en fantastisk gjeng, skryter Sonja Wigenstam, leder for helsestasjonene. Alle er så positive og stiller seg villige til å ta i et ekstra tak. Og det bar samlingen preg av. Her var det bare blide ansikter, latter og smil.

Ordfører passet på å takke for den formidable innsatsen som gjøres av de ansatte på helsestasjonen. –Takk for at dere bretter opp ermene og står på. Samtidig ber jeg dere om å ta vare på hverandre, sa hun medfølende.

Kommunelege Bach Solheim er også strålende fornøyd med teamene som jobber med smittesporingen. –De fleste har ikke gjort dette før, men stiller likevel med positiv innstilling. Vi starter alltid med en debrifing der vi går igjennom retningslinjene. De er stadig i endring, så min oppgave er å alltid ha med meg nyeste versjon. Jeg bruker tid på å forklare hvordan vi holder en telefonsamtale. Det er viktig at personene vi snakker med får en god opplevelse, samtidig som vi får de svarene vi trenger.

Hvor lenge skal dere holde på med smittesporing?

Smittesporing er aktuelt nå, men vi kan komme til en fase da det ikke er hensiktsmessig å fortsette. Det er hvis spredningen blir så stor at kildene ikke lenger kan spores, avslutter Bach Solheim.

 

Slik foregår smittesporing i Tønsberg

 • Legevakten tar prøvene
   
 • Kl. 15.00 er resultatene klare og prøvesvarene sendes til helsestasjonen.
   
 • Der sitter et team klar som tar kontakt per telefon med alle som har blitt testet.
   
 • De som har testet negativt blir spurt om hvorfor de tok testen. Ut i fra hva de svarer om reise til utlandet, nærkontakt med påvist smittet person eller egne luftveissymptomer, får de veiledning om hva de bør gjøre videre. Det kan være  å avslutte eller overholde videre karantene, eller oppfordring om å fortsette å holde seg hjemme inntil 7 dager etter de er frie for symptomer.
   
 • Personer som har testet positivt blir intervjuet om tiden før de ble testet og om sykdomsforløpet. Et skjema blir fulgt. De får beskjed om å kartlegge og lage en liste over alle de har vært i kontakt med i de siste 24 timene fra de kjente symptomer. Deretter skal de ringe til alle på listen for å varsle dem. Listen sendes også til teamet. Dagen etter er det en i teamet som ringer de samme personene for å anbefale tiltak.

 

Tønsberg kommunes samleside for koronaviruset. 

Til toppen