Helt grønn skolevei

Tre skoler i Tønsberg kommune er i september med på kampanjen “Helt grønn skolevei”.

Helt grønn skolevei- Vestfold skal fremme at barn kommer seg til og fra skolen på en miljøvennlig måte. Kampanjen går ut på at barna fyller ut "grønn dag" på et skjema på skolen hver dag de går, sykler eller tar bussen til og fra skolen. Ved kampanjens slutt kårer vi en vinner. Træleborg, Sandeåsen og Presterød barneskoler er med fra Tønsbergskolene.

Vestfold fylkeskommune i samarbeid med kommunene gjennomfører kampanjen i barneskolene.

Kampanjen er del av Europeisk mobilitetsuke og kommunens arbeid for å redusere biltrafikk og å legge tilrette for mer gange og sykling. Mer informasjon om kampanjen finner du her: https://www.vfk.no/helt-gronn-skolevei-vestfold/

Kampanjeperiode: 2.-27. september

Klikk for stort bilde