Husk å sende inn din stipendsøknad innen 15. oktober

Husk å sende inn din stipendsøknad innen 15. oktober

Tønsbergstiftelsene lyser i disse dager ut betydelig økonomisk støtte til forskjellige tiltak som skal komme Tønsberg by og byens øvrige omegn til gode. Stiftelsenes styre har bestemt at det skal deles ut totalt 585 000 kroner i løpet av høsten 2020.

Tønsberg - Klikk for stort bilde 

Representerer du en organisasjon, et konkret tiltak, et prosjekt, eller aktiviteter som skal komme Tønsberg by og dens borgere til gode? Da kan det hende at det er akkurat deg vi er på utkikk etter. Det gis blant annet støtte til allmennyttige formål, utdanning og velferdstiltak til barn og unge, til kultur, og bistand til forskjønnelse av Tønsberg og omegn.

Frist 15. oktober

Send inn en elektronisk søknad innen 15. oktober for å sikre deg muligheten. Det er lov å sende inn samme søknad om støtte til alle stiftelsene.

For mer informasjon og tilgang til de elektroniske søknadsskjemaene, trykk på den grønne knappen under de forskjellige stiftelsene.

Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser

Denne gir bistand til økonomisk vanskeligstilte kvinner, menn og barn på Nøtterøy og i Tønsberg og byens øvrige omegn.

Det er ingen øvre beløpsgrense for søknaden, men det skal totalt deles ut inntil 429 000 kroner.

Les mer og gå til søknadsskjema

Tønsberg kommunes stiftelse til forskjønnelse av Tønsberg og omegn

Denne gir økonomisk støtte til blant annet treplanting i byen, til oppføring, bevarelse eller kunstnerisk eller annen utsmykning av kommunale eller offentlige bygninger og anlegg, for eksempel kirker, skoler, forsamlingslokaler for foreninger med mer.

Det er ingen øvre beløpsgrense for søknaden, men det skal totalt deles ut inntil 65 000 kroner. Minimum 40 % av disse, det vil si 26 000 kroner, er satt av til tiltak i Sem sogn.

Les mer og gå til søknadsskjema

Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse

Denne gir økonomisk støtte til utdanning og velferdstiltak til barn og unge i Tønsberg kommune, herunder til blant annet utdanning for elever i grunnskole og videregående skole, til utdannelse av ungdom til ungdomsledere og så videre, innenfor Den Norske Kirke, til Tønsberg Sangforening, til lærere i grunnskolen som ønsker å delta i kurs med videre, til velferdstiltak for barn og unge i Tønsberg, inkludert velferdstiltak i kommunale barnehager og grunnskole.

Det er ingen øvre beløpsgrense for søknaden, men det skal totalt deles ut inntil 29 000 kroner.

Les mer og gå til søknadsskjema

Magdalene Christensens og Laura og Otmar Gravdahls fond

Denne støtter allmennyttige og kulturelle formål, samt religiøse og humanitære organisasjoner, herunder til blant annet Tønsberg Domkantori til fremme av korsang og oppførelse av kirkemusikk i Domkirken eller andre kirker i Tønsberg etter sammenslutningen, til Frelsesarmeens arbeid i Tønsberg, til kirkelig ungdomsarbeid, til Tønsberg Menighetspleie, til andre religiøse formål eller humanitære organisasjoner etter styrets bestemmelse.

Det er ingen øvre beløpsgrense for søknaden, men det skal totalt deles ut inntil kr 62 000.

Les mer og gå til søknadsskjema

Til toppen