Husvikveien stengt for kjøretøy

Som følge av Tønsberg Kommunes utskifting av vann- og avløpsledninger i Husvikveien på Husvik,  vil veien bli stengt for gjennomkjøring i perioden fra 12. november og ca 3 måneder.

Stengingen gjelder for strekningen mellom rundkjøringen i Jarlsøveien og frem til Fagersandveien, syd.

Gangveien på samme strekning vil bli holdt åpen for myke trafikanter, disse kan fritt passere.

For orientering om endrede bussruter se VKT sin hjemmeside.

Husvikveien stengt - Klikk for stort bilde