Hvem fortjener Klimaprisen 2021?

Hvem fortjener Klimaprisen 2021?

Frist for nominasjon er utløpt! Kjenner du til en bedrift, forening, person eller en ideell organisasjon som har bidratt til det grønne skiftet i Tønsberg kommune? Da burde du sende inn en nominasjon til Klimaprisen 2021! Hvem fortjener årets klimapris? - Klikk for stort bildeNå kan du sende inn din nominasjon til klimaprisen 2021  

 

 

Vi vil løfte frem og feire de som har bidratt til å minske utslipp av klimagasser i Tønsberg kommune. På Klimakonferansen 2021 den 3-5 juni deler vi derfor ut en klimapris til en person, organisasjon, forening, eller bedrift som har gjort en som har gjort en ekstra innsats for det grønne skiftet i Tønsberg. Vinneren mottar et diplom og en pris på 25 000 kroner, og ikke minst masse heder og ære!

Hvem synes du fortjener denne prisen? Du kan nominere din kandidat i skjemaet under innen 7. mai 2021.

 

Frist for nominering er utløpt

 

Kriterier for klimaprisen

 

1. Formål og utmåling

a. Tønsberg kommunes klimapris deles ut til noen som har gjort en ekstra innsats for å bidra til at Tønsberg omstiller seg til et lavutslippssamfunn.

b. Prisen deles ut årlig.

c. Prisen kan deles ut til næringslivet, til privatpersoner, foreninger eller ideelle organisasjoner.

d. Prisen består av 25.000 kroner og et innrammet diplom.

2. Grunnvilkår

a. Prisen kan ikke gis til offentlige virksomheter.

b. Prisen gis for arbeid som er pågående eller allerede er fullført. Prisen kan ikke gis for planlagt innsats.

3. Informasjon og nominasjon

a. Kandidater til prisen kan foreslås innen en frist som annonseres i kommunens fora på internett og i lokalavisen.

b. Alle kan sende inn forslag til aktuelle kandidater. Det er også lov å nominere seg selv.

c. Ved få innkomne forslag kan juryen selv velge å foreslå kandidater.

d. Innsendte forslag til hvem som får prisen skal inneholde, navn og kontaktinfo til den foreslåtte kandidaten, kort begrunnelse for hvorfor kandidaten blir foreslått og om mulig flere opplysninger/dokumentasjon om kandidatens innsats (lenker, medieoppslag etc.)

4. Kriterier som skal legges til grunn ved utdeling av pris

a. Innsatsen til prisvinner bør ha eksempel- og overføringsverdi for andre i Tønsbergsamfunnet.

b. Tiltaket/aktiviteten må oppfylle ett eller flere av kriteriene nedenfor

i. Tiltaket bidrar til kutt i utslipp av klimagasser.

ii. Tiltaket bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet i Tønsberg, herunder omstilling til lokal fornybar energi.

iii. Tiltaket bidrar lokalt til å spre kunnskap om klimatiltak.

5. Administrasjon av forslag, tildeling av pris og revidering av statutter

a. Registrering og sammenstilling av innkomne forslag gjøres av kommuneadministrasjonen.

b. Prisen deles ut av Klimarådet, som også er jury.

c. Prispengene skal brukes til å fortsette med godt klimaarbeid.

d. Statuttene revideres minimum hvert fjerde år, fortrinnsvis like i etterkant av kommunevalget.

Til toppen