Hvordan vil du delta i nærdemokratiet?

Politikere fra Re og Tønsberg vil styrke nærdemokratiet og korte ned avstanden mellom innbyggere og politikere. Nå vil de ha dine innspill!

Klikk for stort bilde

- Jeg håper mange vil sende oss innspill, og at mange vil møte opp på dialogmøtene som skal arrangeres i både Re og Tønsberg, sier Bent Moldvær (Frp).

Han leder den politiske arbeidsgruppa som har fått i oppgave å foreslå tiltak som kan styrke nærdemokratiet i nye Tønsberg kommune. Nå har gruppa lagt fram sin rapport med forslag til strategi og handlingsplan, og denne legges nå ut på høring. 

- Det blir flere innbyggere og færre politikere i nye Tønsberg enn det er i dagens kommuner. Da må vi passe på at ikke avstanden mellom politikere og innbyggere øker, og at politikerne blir mindre tilgjengelige. Målet er at demokratiet skal styrkes selv om kommunen blir større, sier Bent Moldvær (Frp).

Ungdomskoordinator og videosnutter? 

Ett av de foreslåtte tiltakene, er at en ungdomskoordinator skal få ansvaret for å sikre barn og unges rett til medvirkning. Andre forslag går blant annet ut på at det skal utarbeides retningslinjer for medvirkningsprosesser, og at det utarbeides årshjul for møtepunkter med både innbyggere og foreninger.

I tillegg vil politikerne at det skal publiseres videoer i etterkant av politiske møter der saker og vedtak blir oppsummert.

- Nå ønsker vi flest mulig innspill, og etter høringen skal arbeidsgruppa jobbe videre med sin rapport. Til slutt skal denne behandles i fellesnemnda i løpet av våren, sier Moldvær. 

Les rapporten her:

 
 

Åpne innbyggermøter:

Våle Samfunnshus
Tirsdag 29. januar
kl 18.00 – 20.00

Tønsberg rådhus
Bystyresalen
Onsdag 30. januar
kl 18.00 – 20.00 

Høringsuttalelser avgis på e-post til:

ingvild.hersvik@tonsberg.kommune.no

eller brev til:

Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Høringsuttalelsene merkes: «Strategi og handlingsplan for arbeid med nærdemokratiordninger i Nye Tønsberg».

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert på www.nyetonsberg.no

Høringsfristen er 15. februar 2019.

 

Medlemmene av nærdemokratiutvalget:

Fra Tønsberg kommune:
Bent Moldvær, Frp (leder)
Ellen Lian, H
Anne Holm Moen, Ap

Fra Re kommune:
Odd Gjerpe, KrF (nestleder)
Heidi Myhre, SP
Heming Olaussen, SV

Nærdemokratiutvalget - Klikk for stort bilde