Informasjonsmøte om anleggsarbeid i Ulvikveien

Det inviteres til informasjonsmøte om anleggsarbeidene og hvilke konsekvenser dette har for beboerne i området.

Tønsberg kommune vil i høst starte anleggsarbeid med etablering av ny GS vei i Ulvikveien i fra Nedre Bogenvei(FV505) og frem til Valløveien(FV510). I tillegg vil kommunen etablere ny forsyningsledning for drikkevann langs Ulvikveien. Anleggsområdet er angitt på kartet. Arbeidet vil pågå frem til og med 2020.

Tid og sted:

Slagen samfunnssal ved Slagenhallen.

Fredag 25.01.2019    Kl. 18:00

Dagsorden

  • Generell info om prosjektet, historie, fremdrift etc.
  • Pålegg til private eiendommer, fastboende og fritidseiendommer.
  • Veistengninger
  • Midlertidige omkjøringsveier
  • Veivedlikehold i anleggsfasen (brøyting og strøing)
  • Fremkommelighet for private kjøretøy, utrykningskjøretøy, postdistribusjonen, renovasjonsbiler etc.
  • Personer med spesielle behov for kjøretøy/tilgjengelighet.
  • Ulemper
  • Spørsmål, samtale.

Kontaktperson:

Knut Ragnvald Kvile
33 34 80 00 / 469 15 759
Knut.ragnvald.kvile@tonsberg.kommune.no
Prosjektleder
Tønsberg kommune, bydrift

Vi ønsker alle vel møtt!

Ulvikveien plantegning - Klikk for stort bilde