Invitasjon til dialogmøte for velforeninger i Tønsberg

Vi ønsker å invitere alle velforeninger i kommunen vår til et digitalt dialogmøte 3. mars kl. 18.00. I møtet blir det gruppesamtaler og informasjon om ulike temaer. Meld deg på her.

  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Møtet holdes på Zoom. Link til møtet blir sendt på e-post.
Frist for påmelding er 1. mars. Påmeldingen er avsluttet.

Program

18:00
Velkommen til dialogmøte v/ordfører Anne Rygh Pedersen
 

18:05
Status for arbeid med kommuneplanen og medvirkning v/ Magnus C. Martin
 

18:20
Innbygger-app – status og videre utvikling  v/ Kristian Jahren Øvretveit
 

18:35
Kommuneøkonomi – utfordringsbildet fremover v/Rådmann Egil Johansen
 

18:50
Pause
 

19:00
Status for arbeid med nærdemokrati v/ Elisabeth S. Paulsen
 

19:10
Diskusjon i grupper: Hvordan kan velforeningene bidra til å skape bomiljøer hvor folk opplever trivsel og tilhørighet? 
 

19.30
Kort oppsummering fra gruppene
 

19.40
Åpen post – spørsmål fra deltakerne
 

19.55
Avslutning – pause og over til årsmøte
 

20.00
Årsmøte, se egen innkalling og sakspapirer