Jobber for heltidskultur

Jobber for heltidskultur

Ordfører Anne Rygh Pedersen og utvalgsleder Trude Viola Antonsen besøkte forrige uke Re Helsehus for å høre mer om hva de har gjort for å legge til rette for heltidskultur blant de ansatte.

Ordfører Anne Rygh Pedersen og utvalgsleder Trude Viola Antonsen - Klikk for stort bildeOrdfører Anne Rygh Pedersen og utvalgsleder Trude Viola Antonsen   

Et samlet kommunestyre har nemlig bedt administrasjonen legge fram en sak som fremmer arbeidsgivers ansvar for å initiere deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling (mertidsparagrafen) i budsjettmøtet 12. desember.

-Kommunestyret har gitt en helt tydelig beskjed om at vi skal sette trykk på dette med heltidskultur. Vi skal jobbe hardt og systematisk med å få til en kultur i kommunen vår, der heltid skal være en rettighet og deltid en mulighet. Dette er bra, ikke bare for den ansatte, som får ei forutsigbar lønn å leve av, men det er også bra for brukere og pårørende som får færre folk å forholde seg til og dermed en bedre hverdag, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.

Klikk for stort bilde
Heltidskultur på Re helsehus - Klikk for stort bilde

På Helsehuset møtte de to politikerne både fagforeninger, ansatte og brukere som fortalte om erfaringene fra arbeid med heltidskultur. 

Vi er ikke ferdig med å jobbe med heltidskultur. Dette er kontinuerlig jobbing og det er heller ikke alle som ønsker å jobbe fulltid. Vår erfaring er likevel at beboerne føler seg   veldig trygge når det er de samme ansatte som er på jobb. Når mange ansatte har store stillinger, skaper det også et godt og sammensveiset arbeidsmiljø, forteller tjenesteleder May-Liss Lodes.

Fagforeningen Delta kåret May-Liss Lodes og Re kommune ved helsehuset til årets arbeidsgiver 2019 på bakgrunn av arbeidet med heltidskultur.

Til toppen