Kan du tenke deg å bli mekler?

Klikk for stort bildeKonfliktrådet i Vestfold søker etter nye meklere som er bosatt i Tønsberg kommune.

Meklerens oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene gjennom mekling og andre gjenopprettende prosesser.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til vervet. Søkerne må være over 18 år, ha stemmerett ved kommunevalg, ha god vandel og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles krav til én spesiell utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet.

Personer med annen etnisk bakgrunn er ønsket i meklergruppen.

Konfliktrådet har ca. 25 meklere i Vestfold.

Det vil bli gitt grunnopplæring før oppnevning gjennom grunnkurs 3.-6. september og 29.-31. oktober. Det vil være regelmessig oppfølging, både individuelt og sammen med de andre meklerne i Konfliktrådet.

Arbeidet godtgjøres for tiden med. kr. 195 pr. time og foregår stort sett på ettermiddag- og kveldstid.

Konfliktrådenes grunnverdier

  • Kvalitet
  • Nytenkende 
  • Tro på mennesket

Søknadsskjema

Du finner søknadsskjema på www.konfliktraadet.no/vestfold/.

Mer informasjon

For nærmere informasjon ta gjerne kontakt på telefon 33 50 74 10.

Les mer om hvordan og hvorfor bli mekler på konfliktrådets nettside

Søknadsfrist: 14. juni.