Klart for årets første kommunestyremøte

Klart for årets første kommunestyremøte

Barnehagevedtekter, utleie av Tønsberg torv, en grensejustering og kommunens beredskapsplaner. Det er blant sakene som skal behandles når politikerne møtes til årets første kommunestyremøte onsdag 5. februar.Klikk for stort bilde  

- Barnehagene i Re og Tønsberg har hatt hvert sitt sett med vedtekter. Nå som vi er én kommune, må vi ha de samme vedtektene for alle barnehagene, sier ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap).

De nye, felles vedtektene vil gjelde fra august 2020, med unntak av noen punkter som må gjelde allerede fra mars 2020 for å kunne gjennomføre høstens barnehageopptak på en ryddig måte.

Utleie og forvaltning av torget

Kommunestyret skal også ta stilling til et forslag fra rådmannen om at avtalen som er inngått med Tønsberglivet om forvaltning og utleie av Tønsberg torv gjøres permanent.

- Da saken ble behandlet i utvalg for miljø, teknikk og næring, ble det fremmet et alternativt forslag om at avtalen ikke skulle gjøres permanent, men at isteden skulle inngås en ny avtale med varighet på inntil ett år. Hensikten med dette var å kunne forvaltningen av torget i sammenheng med en større sak om bruk av kommunens arealer. Dette forslaget fikk tilslutning, og ble også vedtaket i formannskapet, sier Rygh Pedersen. 

Kommunestyret skal også ta stilling til en grensejustering, som innebærer at en landbrukseiendom i Åsgårdstrand på grensen til Horten kommune deles, og at deler av eiendommen overføres til Horten kommune.

Videre skal kommunestyret blant annet behandle ny samarbeidsavtale mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold, bederskapsplaner for Tønsberg kommune og endringer i flere lokale forskrifter.

Kommunestyremøtet avholdes i møterom Skiringssal på Fylkeshuset onsdag 5. februar kl. 18.00.

Se sakskartet og les sakspapirene her.

Følg møtet direkte her.

Til toppen