Klart for Mobilitetsuka 2020

Klart for Mobilitetsuka 2020

«Gjør ditt valg!» er slagordet når Tønsberg kommune markerer den europeiske Mobilitetsuka for femte år på rad.Klikk for stort bildeOle T. Grejs. 

Den europeiske Mobilitetsuka går av stabelen 16.-22. september, temaet for uken er «Utslippsfri mobilitet for alle». Målet er å få flest mulig til å velge miljøvennlige transportløsninger, og å løfte frem de positive effektene av å velge miljøvennlig.

- Hvis man lar bilen stå og velger å gå eller sykle isteden, vil det ha positive effekter både på helsa, miljøet og lommeboka. Jeg håper at mobilitetsuka kan bli en kickstart for mange som ønsker å ta gode miljøvalg, sier prosjektkoordinator Ole Grejs i Tønsberg kommune.

Tønsberg kommune markerer Mobilitetsuken 2020 i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statens Vegvesen.

 

Hovedtiltak under årets mobilitetsuke:

 

«Helt grønn skolevei» - 31. august - 02. oktober

Alle barneskolene er invitert til å delta i kampanjen «Helt grønn skolevei». Dette er en sykle-til-jobben-aksjon for barn i barneskolen, der elevene oppfordres til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen.

Sandefjord kommune utviklet konseptet, og har gjennomført det i over 10 år. I 2019 var kampanjen for første gang en del av Mobilitetsuka i Vestfold, og ble gjennomført i Tønsberg, Horten og Sandefjord.

Barn som går, sykler eller tar kollektivt til skolen krysser seg som «grønn» den aktuelle dagen. Ved slutten av uken oppsummeres dagene og registreres på nettsiden for «Helt grønn skolevei».

Tønsberg kommune har meldt seg på kampanjen og inviterer alle barneskolene i Tønsberg til å delta. Det blir diplom og premie til vinnerne.

 

Helt grønn jobb-vei /sykle-til-jobben-aksjon

Våren 2021 ønsker vi å gjennomføre en sykle-til-jobben-aksjon for alle ansatte i Tønsberg kommune. Målet er det samme som i «Helt grønn skolevei» - å få flest mulig til å sykle, gå eller reise kollektivt til og fra jobb. De ansatte i kommunen kan danne lag, og konkurrere om hvem som har flest grønne dager.

 

Sykkelgarasjer i sentrum – åpning mandag 21. september

Det blir satt opp sykkelgarasjer i Nedre Langgate og ved Farmandstorvet, for å gi mulighet til trygg sykkelparkering i sentrum. Ordfører Anne Rygh Pedersen vil stå for den offisielle åpningen av sykkelgarasjene utenfor Nedre Langgate 37 mandag 21. september kl. 12.00.

«Smart & Trygg Sykkelparkering» er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Tønsberg kommune.

Prisen for sykkelparkeringen vil være 10 kroner per påbegynte 12 timer. Sykkelgarasjene styres med app, og man må laste ned appen fra SafeBikely og følge instruksjonene. 

 

«Bilfri dag» - 22. september

Den internasjonale bilfrie dagen er 22. september. Alle som bor i gang- eller sykkelavstand til jobb eller har mulighet til å reise kollektivt, oppfordres til å la bilen stå denne dagen.

Målet er å oppmuntre folk til å være mindre avhengig bil og å få folk til å prøve nye alternativer. Kanskje du kan sykle til jobben likevel, eller til andre gjøremål?

Siden 2002 har denne dagen vært innlemmet som en del av den europeiske mobilitetsuka, og flere norske kommuner arrangerer bilfri dag hvert år.

 

Utlån av el-sykler

Det er nok mange som vurderer å kjøpe sin egen el-sykkel, men som ønsker å prøve ut en slik sykkel før man velger å kjøpe sin egen. Gjennom gratis utlån av el-sykler, håper kommunen å inspirere enda fler til å velge å kjøpe sin egen sykkel.

10 el-sykler står klare til utlån i løpet av mobilitetsuka, men utlånsordningen er permanent. Innbyggerne kan få låne syklene gratis i to uker.

Erfaringene fra byer som har forsøkt lignende tiltak tidligere, viser at en stor andel av de som låner el-sykkel av kommunen velger å kjøpe egen sykkel i etterkant.

Les mer om mobilitetsuka her.

Til toppen